Riik soovib ambitsioonika plaaniga Eesti majandust 2035. aastaks kahekordistada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostas valitsusasutuste ülese majanduspoliitika pikaajalise plaani. Eesmärgiks on kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostas valitsusasutuste ülese majanduspoliitika pikaajalise plaani. Eesmärgiks on kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks.

Plaanis seisab, et 2024. aasta alguseks ei ole Eesti enam odava tööjõu ega toormega maa. Senised konkurentsieelised on ammendunud. Majanduse edasiseks arenguks tuleb avalikul ja erasektoril oma tegevused ümber hinnata ja võtta senisest jõulisem suund uutele konkurentsieelistele. 

“Rõhk tuleb panna ettevõtluskeskkonna stabiilsusele, läbipaistvale ja tõhusale õiguskeskkonnale ning kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavusele. Eesti majanduse konkurentsieelis on tugev ettevõtja, kelle käekäigust sõltub ka majanduse käekäik,“ seisab dokumendis.

Tagasiside kogumiseks saadetud dokumendis kirjeldatakse, et ettevõte saab sirguda ja majandust kasvatada, kui tal on piisavalt ruumi, vabadust ja võimalusi tegutseda. Majanduspoliitika põhimõtted taaskaardistavad ettevõtjate praktilised ootused, et viia Eesti eksport, majanduse tootlikkus, tehnoloogia areng ja ettevõtluskeskkond uuele tasemele. 

“Süsteemne lähenemine Eesti konkurentsieelistele loob 2035. aastaks tugeva, uuendusliku ja vastutustundliku majanduskeskkonna ning kahekordistab Eesti SKT.”

Eesti 2035 on seadnud sihiks tugeva, uuendusliku ja vastutustundliku majanduskeskkonna loomise. Sihi elluviimiseks on välja töötatud järgnevad majanduspoliitika põhimõtted:

  1.     Õigusruum on selge ja ettenähtav
  2.     Ebavajalikule bürokraatiale ei ole ruumi
  3.     Tööjõu- ja hariduspoliitika toetab ettevõtlust
  4.     Eesti on ekspordi kasvulava
  5.     Eesti on välisinvesteeringute tõmbekeskus 
  6.     Teadmised ja tehnoloogia loovad majandusele lisandväärtuse
  7.     Riigi riskijulgus ja investeeringud toetavad ettevõtete ambitsiooni
  8.     Ressursid ja taristu on kättesaadavad
  9.     Lihtne on olla vastutustundlik ettevõtja

Majanduspoliitika plaani elluviimist toetab Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime strateegilise tugevdamise valitsuskomisjon (majanduse elavdamise valitsuskomisjon) ning ametnike tasandil ettevõtluskeskkonna töörühm.

Majanduspoliitika põhimõtete iga-aastase tööplaani koostab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsleri valdkond.

Foto: Shutterstock