Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas siseriikliku riskihinnangu aruande

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas 28. aprillil oma korralisel koosolekul siseriikliku riskihinnangu aruande, mille kõikide osadega on võimalik tutvuda siin.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas 28. aprillil oma korralisel koosolekul siseriikliku riskihinnangu aruande, mille kõikide osadega on võimalik tutvuda siin.

Riiklik riskihinnang on uuring, mille eesmärk on tuua  välja Eesti rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid. 

Riskihinnang baseerub Maailmapanga metoodikal, mille kohandas Eesti eripärasid arvestades sobivaks PwC. Riskihinnangu valmimisse panustasid 10 erinevat töörühma, kokku osales nende töös ligi 80 valdkonna spetsialisti avalikust ja erasektorist.

Valitsuskomisjon arutas samuti 2022. aasta kevadel ees ootava Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uue hindamise ettevalmistuse hetkeseisu. Seekordsel hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestada.