Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika

Finantsinspektsiooni juhatus võttis vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve poliitika 2022-2025, mis kirjeldab muuhulgas tulemusnäitajaid ning eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid meetodeid

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 26.11.2021 Finantsinspektsiooni strateegia aastateks 2022-2025, mis seab üheks eesmärgiks fookuse riskikontrolli süsteemidele, protsessidele ning kultuurile. Samuti on strateegias seatud eesmärgiks arendada edasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide järelevalve mudelit finantsjärelevalve subjektide organisatsioonide suhtes.

Täpsustamaks eelnimetatud eesmärke ning järelevalve prioriteete, võttis Finantsinspektsiooni juhatus 20.12.2021 vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve poliitika 2022-2025. Poliitikadokument kirjeldab muuhulgas tulemusnäitajaid ning eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid meetodeid, andes turuosalistele ülevaate Finantsinspektsiooni lähiaastate tegevuskavast ning aidates seekaudu turuosalistel efektiivsemalt täita õigusaktidest ja Finantsinspektsiooni poolt seatud järelevalve prioriteetidest lähtuvaid ootusi. 

Finantsinspektsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve poliitika 2022-2025 on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.