Rahandusministeerium ja Euroopa Komisjon ootavad osalema avalikel konsultatsioonidel

Konsultatsioonide peamised aruteluvaldkonnad on digitaalsete finantsteenuste ühtse turu süvendamine, andmepõhise finantssektori edendamine EL-is, tegeledes samal ajal selle riskidega ja tagades tõeliselt võrdsed tingimused, ELi finantsteenuste õigusraamistiku muutmine innovatsioonisõbralikumaks ja finantssüsteemi digitaalse operatiivvastupidavusvõime suurendamine.

Konsultatsioonide peamised aruteluvaldkonnad on digitaalsete finantsteenuste ühtse turu süvendamine, andmepõhise finantssektori edendamine EL-is, tegeledes samal ajal selle riskidega ja tagades tõeliselt võrdsed tingimused, ELi finantsteenuste õigusraamistiku muutmine innovatsioonisõbralikumaks ja finantssüsteemi digitaalse operatiivvastupidavusvõime suurendamine.

Esimese allpool viidatud konsultatsiooniga kogub Euroopa Komisjon infot ja ettepanekuid, kuidas ühelt poolt tugevdada üheste reeglite abil finantssektori turvalisust ja vastupidavust, samal ajal leevendades administratiiv- ja eeskirjade täitmistega kaasnevat koormat. Eeskätt oodatakse tagasisidet neljas peamises valdkonnas: (1) finantssektorit käsitlevas seadusandluses kohaldatavad IKT ja turvariski juhtimise nõuded, (2) intsidentidest teatamise nõuded, (3) digitaalse operatiivse vastupidavuse testimise raamistik ja 4) järelevalve IKT-ettevõtjate suhtes, kes pakuvad teenuseid finantsasutustele.

Teise konsultatsiooni tulemusena soovib Komisjon edendada Euroopas digitaalset rahandust, reguleerides samal ajal piisavalt selle riske.

Financial services – improving resilience against cyberattacks (new rules)https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019/public-consultation_en

Financial services – EU regulatory framework for crypto-assetshttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019/public-consultation_en

Kui teil esineb probleeme veebipõhise küsimustiku avamisega, siis on võimalik konsultatsioonile ligi pääseda viidatud linkide sisu lõpus, kus sektsiooni Related links all on saadaval Consultation document fail PDF vormingus. Täidetud küsimustikud on võimalik saata e-maili teel aadressil fisma-cyber-assets@ec.europa.eu.

Rahandusministeeriumil on palve, et kui te omalt poolt konsultatsioonile reageerite, siis palun teavitage oma vastustest ka neid, et oleks võimalik teie arvamustega edaspidiste võimalike arengute käigus arvestada. Palume küberturvalisuse konsultatsiooni osas tekkivate küsimuste ja ettepanekutega pöörduda Paula Soontaga poole (paula.soontaga@fin.ee) ja krüptovarade konsultatsiooni osas võtta ühendust Kristen Leppikuga (Kristen.Leppik@fin.ee).