POLIITIKASOOVITUSED / Kaido Saar: isikusamasuse distantsilt tuvastamise piirang kahjustab Eesti konkurentsivõimet 

FinanceEstonia juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul tuleb ettevõtete kindlustunde tõstmiseks luua konkurentsivõimeline regulatiivne keskkond, mis oleks soodne nii Eestisse finantsvaldkonna ettevõtete loomiseks, siin tegutsemiseks kui ka ettevõtete globaalse konkurentsivõime tõstmiseks. Alustada tuleks isikusamasuse distantsilt tuvastamise reeglite ühtlustamisega võrdluses teiste Euroopa Liidu riikide praktikatega. 

FinanceEstonia juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul tuleb ettevõtete kindlustunde tõstmiseks luua konkurentsivõimeline regulatiivne keskkond, mis oleks soodne nii Eestisse finantsvaldkonna ettevõtete loomiseks, siin tegutsemiseks kui ka ettevõtete globaalse konkurentsivõime tõstmiseks. Alustada tuleks isikusamasuse distantsilt tuvastamise reeglite ühtlustamisega võrdluses teiste Euroopa Liidu riikide praktikatega. 

“Kapitali kaasavad kasvuettevõtted on täna suures hädas sellega, et investeeringut tegev välisinvestor tuleb selleks Eestisse kohale tuua. Probleem pole aga pelgalt seotud kapitali kaasamisega, vaid palju laiemalt ka teenuse osutamisega,” ütles Saar. 

Hetkel kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus piirab siinsete ettevõtete võimalusi teenindada Eestist väljaspool asuvaid kliente, kuna isikusamasuse tuvastamiseks on nõutud samuti kliendi füüsiline kohalolek. Seaduses on küll toodud nimetatud piirangule erisused, kuid selleks vajalikud nõuded ei ole reaalselt täidetavad ning piiravad ettevõtete võimalusi kliente distantsilt tuvastada. 

“Selline piirang on negatiivses mõttes järjest unikaalsem ning vähendab Eesti kui ettevõtlusele ja finantsinnovatsioonile avatud riigi atraktiivsust. On selgusetu, miks Eesti seab distantsilt tuvastusele rangemad reeglid kui kehtivad mujal Euroopas,“ rõhutab FinanceEstonia juhatuse esimees. Ühtlasi on see pannud rahvusvahelisele turule suunatud edukad Eesti finantsettevõtteid nagu Wise, Monese või Funderbeam taotlema tegevuslube teistes riikides ja viima osa oma äritegevusest Eestist välja. 

Samuti ei ole me konkurentsivõimelised Euroopas tegutsevate ettevõtete ja investeeringute siia meelitamisel, andes väga selge konkurentsieelise ainult kohalikul turul tegutsevatele ettevõtetele. “Pärsime sellega innovatsiooni kohalike ettevõtjate hulgas, kes varasemalt on sarnaste probleemide lahendamiseks töötanud välja uusi lahendusi, mida hiljem on edukalt kasutatud ka mujal maailmas. Peaksime mitmete ükssarvikute sünnimaana olema digiliider, kes näitab teistele eeskuju, mitte jääma kinni paberisse ja näost näkku kohtumistesse,“ lisas Saar.

Seega tuleks FinanceEstonia hinnangul finantssektorit puudutavas õigusloomes arvestada senisest rohkem Eesti finantssektori väiksusest tulenevate eripäradega, kasutades vajadusel direktiivides ning määrustes lubatud erandeid. Vajalik oleks hetkel kehtiva infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamist puudutava määruse muutmine, eesmärgiga kõrvaldada finantsinnovatsiooni ja ettevõtlust pärssivad tegurid ning aidata kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime parandamisele.