Pangad saavad võimaluse emiteerida pandikirju

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile pandikirjaseaduse eelnõu, mis loob võimaluse pankadel pandikirju emiteerida ja erinevatel investoritel sinna investeerida, elavdades sellega laiemalt Eesti kapitaliturgu.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile pandikirjaseaduse eelnõu, mis loob võimaluse pankadel pandikirju emiteerida ja erinevatel investoritel sinna investeerida, elavdades sellega laiemalt Eesti kapitaliturgu.

FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul on kavandatav eelnõu igati tervitatav, sest pakub lahenduse krediidiasutustele ehk pankadele. “Tulevikus tuleks kaaluda, kas sama paindlikkus võiks rakenduda ka teistele Finantsinspektsiooni järelvalve all olevatele krediidiandjatele,” lisas Alber.

Krediidiandjate ja vahendajate seaduse vastuvõtmise järgselt on tekkinud täiendav ring finantsettevõtjaid, kes on samuti Finantsinspektsiooni järelevalve all ning kes oleks potentsiaalselt huvitatud pandikirjade väljaandmisest. “Pankade kõrval pandikirjade potentsiaalsete emitentide ringi laiendamine omaks kasulikke tagajärgi lisaks krediidiandjatele- ja vahendajatele ka Eesti finantsturule laiemalt ning suurendaks mõistlikku konkurentsi eelkõige elukondliku kinnisvara tagatisel antavate laenude turul,” selgitas Alber.

Krediidiasutuste ning krediidiandjate laenuportfellid on oma olemuselt mõnevõrra erinevad ning finantsasutused osaliselt erineva riski tasemega. Selliselt võiks FinanceEstonia nägemuses olla krediidiandjate poolt emiteeritavad võlakirjad tõenäoliselt lühema tähtajaga ning pakkuda investorile mõnevõrra kõrgemat tootlust. “Sellised pandikirjad võiks olla huvitavad eelkõige erinevatele professionaalsetele investoritele. Huvi nii emitentide kui ka investorite poolt on näha olnud juba viimastel aastatel mitmete finantsettevõtjate poolt edukalt korraldatud suunatud emissioonide raames,” lisas Alber.

Selleks, et pangad saaksid uue seaduse jõustudes pandikirju emiteerida, tuleb eelnevalt taotleda Finantsinspektsioonilt vastav tegevusluba. Seadus näeb ette veel rea muid nõudeid, et tagada pandikirjade usaldusväärsus. Seadus peaks kava kohaselt jõustuma 2019. aasta algusest.