Õige kurss tugevdamaks ettevõtluskeskkonda

Kolmikliidu koalitsioonilepingut on pärast selle allkirjastamist kritiseeritud kui ka kiidetud. Kohaliku ettevõtluskeskkonna ning majanduse toetuseks leiab lepingust mitmeid olulisi punkte ja algatusi, mis annavad lootust uskuda ettevõtluse jätkuvasse arengusse.

Kolmikliidu koalitsioonilepingut on pärast selle allkirjastamist kritiseeritud kui ka kiidetud. Kohaliku ettevõtluskeskkonna ning majanduse toetuseks leiab lepingust mitmeid olulisi punkte ja algatusi, mis annavad lootust uskuda ettevõtluse jätkuvasse arengusse.

Positiivsete näidetena võib välja tuua kodumaise kapitalituru arendamise meetmed, sealhulgas valitsuse soovi toetada kapitali kättesaadavuse parandamist ettevõtetele ning investeerimisvõimaluste avardamist Eesti majandusse läbi finantsinstrumentide pakkumise suurendamise ning investeerimisreeglite lihtsustamise. Viimane peaks looma selgelt soodsama keskkonna investeerimiseks, kus ka Eesti pensioni- ja investeerimisfondide vahendid hakkavad senisest suuremas mahus toetama meie enda majandust.

Eesti majanduse pikaajalise arengu jaoks on oluline luua Eestisse investeerimist toetav kultuur ning tagada samas ettevõtetele märkimisväärselt rohkem alternatiive kapitali kaasamiseks. FinanceEstonia on sihikindlalt töötanud selle nimel ning teinud konkreetseid ettepanekuid, et kohalik ettevõtluskeskkond oleks veelgi rohkem avatud investeeringutele, et Eesti säästjate raha osaleks Eesti ettevõtluses ning kapitali kättesaadavus paraneks.

Hea on tõdeda, et koalitsioonileppes on eraldi tähelepanu pööratud ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle osakaal Eesti majanduses on üle 99,8%. Maksukeskkonna soodsamaks muutmise ning konkurentsivõime tugevdamise osas tasub ära mainida muuhulgas välismaal asuvate tütarühingute osaluse müügi maksuvabastus, tööjõumaksude vähendamine ning topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimine oluliste ekspordipartneritega.

Jääb loota, et koalitsioonilepingus kirja pandud kokkulepped püsivad ja viiakse üksmeelselt peagi ellu. Oleme veendunud, et meetmete positiivne mõju julgustab valitsusliitu ka tulevikus astuma uusi samme Eesti ettevõtluskeskkonna tugevdamiseks ja Eesti huvide kaitseks.

 

Rauno Klettenberg,

FinanceEstonia juhatuse liige,

NASDAQ Tallinn juhatuse esimees