Moneyval hindas Eesti efektiivsust võitluses rahapesu ja terrorismiga tulemuslikuks 

Jaanuaris avaldati Moneyvali raport, mis hindas Eesti efektiivsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses tulemuslikuks. Samas toodi välja ka teemad, mida riik peab hoidma fookuses, et kõrget taset säilitada. 

Jaanuaris avaldati Moneyvali raport, mis hindas Eesti efektiivsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses tulemuslikuks. Samas toodi välja ka teemad, mida riik peab hoidma fookuses, et kõrget taset säilitada. 

FinanceEstonia juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul on Moneyvali hindamise edukas läbimine oluline Eesti finantssektori ja riigi kui terviku jaoks. “Võrreldes varasemate kordadega oli see kahtlemata suurem väljakutse, mis nõudis kõikide asjaosaliste erakordset pingutust. Tunnustus selle töö eest,” ütles Saar.

FinanceEstonial on hea meel, et Eesti püsib rahapesu tõkestamisel tulemuslikult toimivate riikide hulgas. See annab aluse Eesti riigil, siinsetel ettevõtetel kui ka kodanikel olla osa globaalse rahanduse efektiivsest toimimisest. “Vastasel juhul oleks tulnud rahvusvaheliste tehingute tegemisel arvestada uute piirangute ja finantseerimisel ka kõrgema riskimarginaliga,” lisab Saar.

FinanceEstonia juhatuse liikme ning Salvi tegevjuhi ja kaasasutaja Taavi Tamkivi rõõmustab samuti, et mullu pea kogu meie era- ja riigipoolset finantssektorit auditeerinud Moneyval jõudis oma tulemustes lõppkokkuvõttes positiivse järelduseni – siinne rahapesu tõkestamise õigusruum ning selle elluviimine vastab rahvusvahelistele standarditele. 

“Vaid vähem kui aasta tagasi tõdeti avalikult, et selle auditi positiivne läbimine on üsna ebatõenäoline. Nüüd aga selgus, et Moneyvali koostatud aruande järgi oleme endiselt finantstehnoloogiates ning nendega seotud kontrollimehhanismides maailmas pigem innovaatilisemate riikide hulka kuulujad,” tõdeb Tamkivi. 

Keskendumine VASP (virtuaalsete varateenuste pakkujad) tüüpi ettevõtetele ja tõdemus, et neid oli Eesti-suguse väikeriigi jaoks liiga palju ning nendega kaasnenud rahapesu risk liiga suur, tähendab Tamkivi hinnangul, et siinne õiguslik, finantsiline ja tehnoloogiline keskkond soodustas väga tugevalt sääraste uute finantstehnoloogiate koduriigiks saamist. “Positiivsena toodi ka välja, et Eestis on kasutusel maailmas uudse suundumusena leviv erasektori finantsettevõtete vaheline reaal-ajaline infovahetus, millega kuritegelikku raha liigutamist piiratakse,” lisab ta.

Raportis hinnati nii õigusaktide sisu kui ka nende rakendamise efektiivsust, varem pole Eestit sellise metoodikaga hinnatud. Hindajad analüüsisid nii ärikeskkonna võimalikke ohte kui ka haavatavamate sektorite olukorda, milleks leiti olevat sarnaselt Eesti erinevatele riskihinnangutele virtuaalvääringute ning äriühingute teenuse pakkujad.

Kaido Saare sõnul on hindamise järel oluline teha riigil asjakohased järeldused. “Usun, et meie kompetentside ja e-riigi tehnoloogilise võimekuse juures suudame oma infovahetust veelgi parandada. Samuti on oluline strateegiliselt läbi mõelda, kus me soovime innovatsiooni teha ja kuidas vastavad riskid potentsiaalse tuluga katta.”

Moneyvali viienda vooru hindamine Eestis leidis aset 2021. ja 2022. aastal. Hindamisvisiit toimus 2022. aasta kevadel ning raporti kinnitamine toimus detsembri alguses organisatsiooni plenaaristungil Strasbourgis. Raport on täies mahus avaldatud MONEYVALi veebilehel, mille leiad siit

Foto: Shutterstock