Mihkel Stamm: anname oma panuse ühisrahastuse rahvusvahelisse regulatsiooni

FinanceEstonia ühisrahastuse töögruppi juhib alates detsembrist EstateGuru tegevjuht Mihkel Stamm. Töögrupi liikmete poolt ühehäälselt valitud ning juhatuse poolt töögrupi juhiks kinnitatud Stamm rõhutab, et kõige enam tuleb lähiaastatel tööd teha sektori läbipaistvuse saavutamiseks .

FinanceEstonia ühisrahastuse töögruppi juhib alates detsembrist EstateGuru tegevjuht Mihkel Stamm. Töögrupi liikmete poolt ühehäälselt valitud ning juhatuse poolt töögrupi juhiks kinnitatud Stamm rõhutab, et kõige enam tuleb lähiaastatel tööd teha sektori läbipaistvuse saavutamiseks ning rääkida aktiivselt kaasa ka Euroopa tasandil sektorit puudutavate regulatsioonide väljatöötamisel.

Varasemalt on Mihkel Stamm saanud suure kogemuse finantstoodete arendamises erinevatel turgudel ning pangandusfunktsioonide juhtimises. Ta töötas pikalt Bigbankis, kus juhtis Eesti müügivõrku, vastutas grupi äriprotsesside eest ning juhtis uue pangaplatvormi arendust. Täna juhib ta EstateGuru Baltikumi äri ja tootearendust ning toetab ettevõtte laienemist uutele turgudele.

„Ühisrahastuse näol pole enam tegemist lihtsalt äriidee katsetamisega, vaid reaalse äriga, mis kasvab jõudsalt. Cambridge’i ülikooli poolt läbi viidud uuringust selgub muu hulgas, et alternatiivse finantseerimise mahtude poolest elaniku kohta, on Eesti riikidest esimeste hulgas,“ ütleb Stamm. Sektori läbipaistvuse suurendamiseks saab FinanceEstonia tema sõnul aidata luua ühtset viisi, mis võimaldaks võrrelda erinevate ettevõtete poolt rahastatud mahtusid.

Rohkem kui ühisrahastus

Enamik turuosalisi pole Stammi sõnul enam pelgalt inimeselt inimesele ühisrahastajad, vaid on muutunud hübriidiks, kus peale jaeklientide investeerivad ka institutsionaalsed ja professionaalsed investorid. „Mõned Euroopa platvormid on jõudnud tasemeni, kus jaeklientidelt enam raha ei kaasatagi, vaid neid rahastavad puhtalt institutsioonid. See näitab, et koos neopankadega nagu Revolut, N26 ja Monese ollakse osa uuest finantsökosüsteemist. Näited, kus neopank alustab koostööd mõne laenuplatvormiga, et laiendada oma tootevalikut, on alles esimesed katsetused ja kindlasti lähiaastatel intensiivistumas,“ rõhutab Stamm. 

Sama protsess toimub ka traditsioonilise finantssektori ja ühisrahastuse vahel. „Hiljuti teatas Citadele, et alustasid laenudesse investeerimist koos tarbimislaene vahendava Soome platvormiga Fellow Finance. Ka LHV, EstateGuru ja Coinbase lõid ühise lahenduse, kus investoritel on võimalik vaadata internetipangas portfelli seisu,“ lisas ta.

Juba praegu on Eesti ühisrahastusplatvormide haare rahvusvaheline ja oma äriga tegutsetakse mitmes riigis. Üle-euroopalise ühisrahastuse regulatsiooniga muutub uutesse riikidesse liikumine veelgi intensiivsemaks. „See aitab omakorda kaasa sektori kasvule ja on turuosalistele ülioluline, et lihtsustada ärimudeli eskaleerimist. Seega saab FinanceEstonia töögrupi teiseks oluliseks teemaks nimetatud regulatsiooni väljatöötamine ja elluviimine. Meie ülesanne on rääkida aktiivselt kaasa sektorit puudutava rahvusvahelise regulatsiooni väljatöötamisel,“ toonitab töögrupi uus juht. 

Usaldus ja vastutus on kriitilised

Kuni üle-euroopaline regulatsioon jõustub, on oluline tagada sektori usaldusväärsus. Täna on ühisrahastusärid saanud toimetada majanduskasvu tingimustes ja suuremat kriisi pole olnud. Euroopas on siiski esimesed platvormid ka pankrotti läinud, samuti on kaotatud esimesed investorite rahad. „Sektori edendamiseks ja uute ärimudelite arendamiseks on oluline usalduse suurendamine ja maine kasvatamine. Edukad on olnud need platvormid, mis on oma vigadest õppinud ja nende põhjal pidevalt korrektiive teinud, aga ka need, mis on eneseregulatsiooni tõsiselt võtnud,“ ütleb Stamm. Ühisrahastusel on tema sõnul tuleviku finantseerimismudelites oluline roll ning väga tähtis on sellest rääkida ja traditsiooniliste finantsasutustega võrdselt pildis olla.

Ühisrahastuse hea tava

FinanceEstonia on väljastanud ühisrahastuse hea tava märgist, mis loodi kohe, kui esimesed platvormid ilmusid. Selle eesmärk on tagada turuosaliste eneseregulatsioon ning tuua selle abil sektorisse usaldust ja läbipaistvust. Seda tehakse parima praktika põhjal ja võttes arvesse üle-euroopalist regulatsiooni. 

Ehkki Bondoral on krediidiandja litsents ja mõned platvormid nagu Funderbeam või EstateGuru on juba teistel turgudel reguleeritud, siis suur osa nimetatud platvormide investoritest tegutseb siiski Eestis. „Näitamaks eneseregulatsiooni toimimist ja andmaks Eesti investoritele lisakindlust, on oluline jätkata hea tava märgiste väljastamist ning seda me ka teeme. Üheks täiendavaks eesmärgiks saab hea tava märgise kaasajastamine,“ lisab Stamm.

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi 2020. aasta fookusteemadeks on: 

  • Hea tava märgiste väljaandmine
  • Hea tava kooskõlla viimine Euroopa Liidu regulatsiooniga
  • Töögrupi sisend Euroopa Liidu ühisrahastuse regulatsioonile
  • Turuosaliste andmete kogumine, et tekiks arusaam ühisrahastuse mahtudest ja turusuurusest
  • Turuosaliste kaardistamine ja FinanceEstonia ühisrahastuse töögruppi kaasamine

FinanceEstonia ühisrahastuse töögruppi kuuluvad: Bondora, Funderbeam, Fundwise, CrowdEstate ja EstateGuru.