Martin Länts: krediidiandjad on saanud palju vastuolulisi sõnumeid

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul vajab Eesti konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediiditurgu.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma eesmärk on edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu, aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele, turuosaliste maine tõstmisele ning toetada tarbijaid krediidiotsuste tegemisel.

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul vajab Eesti konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediiditurgu. See aitab kaasa vastutustundlikule laenamisele, paremale mainele ning targematele krediidiotsustele. Uue valitsuse soov tõsta krediidiasutuste avansilise tulumaksu määra ning keelustada kiirlaenude reklaam on selles osas olnud aga vastuoluline ning näitab jätkuva selgitustöö tegemise ja seadusandlusesse sisendi andmise vajadust.

Eesti krediidiasutustel on kohustus jälgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid, kuid ettevõtete ligipääs vajalikule infole on piiratud. FinanceEstonia veab eest positiivse krediidiregistri loomise arutelu, mis jõudis korra juba seaduse väljatöötamise kavatsuseni, ent on nüüd ringiga taas ministeeriumide koridorides tagasi. Palju kõneainet on tekitanud ka Andmekaitse Inspektsiooni juhend “Maksehäirete avaldamine“ ning selle võimalikud tagajärjed. Samuti toetab FinanceEstonia reklaamiseaduse muutmist konkurentsi suurendamiseks.

Alates 2017. aastast annab FinanceEstonia välja krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava märgiseid, et aidata kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse ja kestliku finantssüsteemi loomisele ning tarbijate kaitsele.