Martin Länts: inimeste ja ettevõtete krediidikvaliteet ning maksekäitumine on võrreldes varasemate kriisidega parem

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupp on valmis saanud suunised ettevõtetele, et maandada ja ennetada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Suunised on kõigile turuosalistele kättesaadavad jaanuarist. Töögrupi juht Martin Läntsi sõnul sisustab järgmise aasta suures mahus planeeritava positiivse krediidiregistriga seonduv.

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupp on valmis saanud suunised ettevõtetele, et maandada ja ennetada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Suunised on kõigile turuosalistele kättesaadavad jaanuarist. Töögrupi juht Martin Läntsi sõnul sisustab järgmise aasta suures mahus planeeritava positiivse krediidiregistriga seonduv.

2020 oli krediidiandjate ja -vahendajate töögrupile Läntsi sõnul väga töömahukas. “Lõime suunised krediidiandjate ja-vahendajate rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskide määratlemiseks,vahetasime teadmisi seoses pettuste tõkestamisega, andsime sisendit positiivse krediiditeabe seaduse väljatöötamisele ning panustasime erinevate seaduste muutmisesse,” ütles ta. Sel aastal alustas tegevust ka finantsteenuste reklaami juhendi töögrupp, et koostada kasutajasõbralik juhis reklaamiagentuuridele ja turundustiimidele.

Loodud suunised aitavad ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel. Töö suuniste ettevalmistamiseks kestis ligi 1,5 aastat. Selleks koguti Läntsi sõnul sisendit erinevate turuosaliste, nõustajate, rahapesu andmebüroo, finantsinspektsiooni ja rahandusministeeriumi esindajatelt. “Nüüd saavad kõik krediidiandjad- ja vahendajad loodud suuniseid kasutada oma organisatsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamisel, et muuta töö süsteemsemaks, leida just oma ettevõttele asjakohased riskid ja panna paika soovitud maandamismeetmed,” selgitas ta. Suunised on kõigile huvilistele kättesaadavad jaanuaris.

Suurima väljakutsena sellest aastat toob Länts ka krediidiandjate puhul välja COVID-19 kiire leviku ja sellest tingitud eriolukorra Eestis. Siiski mainib ta, et inimeste, aga ka ettevõtete krediidikvaliteet ja maksekäitumine on olnud varasemate kriisidega võrreldes parem. Kriisiolukorrast kiireks väljatulekuks rõhutas töögrupp vajadust kaasata ka krediidiandjad ja -vahendajad ettevõtete finantseerimise meetmetesse koostöös KredExiga. 

Järgmisel aastal ootab töögruppi Läntsi sõnul aktiivne tegevus seoses krediiditeabe vahendamise seaduse väljatöötamisega ning positiivse krediidiregistri loomisega. Samuti jätkatakse tööd pettuste ennetamise nimel ning plaanitakse suurendada koostööd selle jaoks ka riigiga.
Ka 2021. aastal anname välja krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava märgised ning kutsume liikmeid seda endale taotlema. Hea Tava märgis on kvaliteedimärk, mis võimaldab näidata ühiskonnale laiemalt, et ka turuosalised seisavad kvaliteetse ning korrektse teenuse osutamise eest tarbijatele.

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi liikmete omavaheline suhtlus on olnud sel aastal väga aktiivne. “Oleme oma liikmetele tänulikud, et nad leidsid sellel aastal aega ka FinanceEstonia tegevustes kaasa löömiseks,” tänab Länts kõiki liikmeid.