Majanduspoliitika plaan seab eesmärgiks Eesti majanduse kujunemise uueks edulooks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel esitleti Eesti majanduspoliitika plaani. Plaanis toodud põhimõtete ja nendes pakutavate lahenduste eesmärk on luua majanduskeskkond, kus on lihtne olla ettevõtja ning anda jõudu uutele ja arenevatele valdkondadele tehes seda ministeeriumite ja ettevõtjate koostöös.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel esitleti Eesti majanduspoliitika plaani. Plaanis toodud põhimõtete ja nendes pakutavate lahenduste eesmärk on luua majanduskeskkond, kus on lihtne olla ettevõtja ning anda jõudu uutele ja arenevatele valdkondadele tehes seda ministeeriumite ja ettevõtjate koostöös.

Majandusplaani on koondatud üheksa põhimõtet ja lahendust, mis loovad vähem kammitsaid ebavajalike regulatsioonide ja bürokraatia näol ning rohkem haritud ja kvalifitseeritud tööjõudu, eksporti, investeeringuid, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, ligipääsu ressurssidele ja kapitalile ning rohelist ja mitmekesist majanduskeskkonda.

Majanduspoliitika plaan sõnastab majanduspoliitika põhimõtted ja avab nende sisu. See on valitsusasutuste ülene põhimõtete kogum, mille täitmiseks tuleb koostööd teha kogu avalikul sektoril. Dokumendis on taaskaardistatud ettevõtjate praktilised ootused, et viia Eesti ettevõtluskeskkond, majanduse tootlikkus, tehnoloogia areng ning eksport uuele tasemele. Süsteemne lähenemine Eesti konkurentsieelistele loob 2035. aastaks tugeva, uuendusliku ja vastutustundliku majanduskeskkonna ning kahekordistab Eesti SKT.

Majandusplaani elluviimine toimub iga-aastase tegevuskava elluviimise kaudu. Tegevusi ja nende elluviimist seirab majanduse elavdamise valitsuskomisjon, ettevõtluskeskkonna töörühm ja ettevõtjate nõukoda.

Majanduspoliitika plaani ja selles välja toodud üheksa põhimõttega on võimalik tutvuda MKM-i veebilehel.

Foto: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium