Kuni viie miljoni euroseid avalikke emissioone saab edaspidi teha ilma prospekti registreerimata

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas veebruaris läbi väärtpaberituru seaduse muutmise eelnõule laekunud muudatusettepanekud ning saatis eelnõu teisele lugemisele. Seaduseelnõu heakskiitmisel tuleb ühe olulise muudatusena edaspidi väärtpaberite avaliku pakkumise korral avalikustada prospekt vaid siis, kui pakkumise koguväärtus on suurem kui 5 miljonit eurot.

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas veebruaris läbi väärtpaberituru seaduse muutmise eelnõule laekunud muudatusettepanekud ning saatis eelnõu teisele lugemisele. Seaduseelnõu heakskiitmisel tuleb ühe olulise muudatusena edaspidi väärtpaberite avaliku pakkumise korral avalikustada prospekt vaid siis, kui pakkumise koguväärtus on suurem kui 5 miljonit eurot.

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul tähendab muudatus, et seoses väärtpaberite avaliku pakkumisega Eestis tuleb edaspidi avalikustada prospekt vaid siis, kui väärtpaberite avalik pakkumine on suurem kui 5 miljonit eurot. Sinna sisse loetakse kõikide lepingute liigid väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Varem on prospektimäär olnud Eestis 2,5 miljonit eurot, samas mitmetes Euroopa riikides ka kuni 8 miljonit eurot. 

“See muudatus lihtsustab kapitali kaasamist just väiksematele kasvuettevõtetele avalikkuselt, kus emissiooni summad jäävad ühes kalendriaastas alla 5 miljoni euro ning kulud tavaliselt proportsionaalselt suuremad. Sellega hoitakse kokku avaliku prospekti ettevalmistuse ja registreerimise aega ning sellega seotud kulusid. Samas kasvab investori vastutus sellistes avalikes emissioonides osalemisel,” kommenteeris Tammemäe. 

Kui väärtpaberid kuuluvad Eestis pakkumisse koguväärtuses 1-5 miljonit eurot, võib valdkonna eest vastutav minister määrusega ette näha eelnimetatud pakkumiste kohta teabe avaldamise nõuded, sealhulgas nõuded teabe sisule, ja täpsemad nõuded sellistest pakkumistest teavitamisele.Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk on soodustada laiemalt väärtpaberiturul investeerimiskliimat. Eelnõusse viidi ka sisse muudatused, mis on seotud investeerimisteenuse osutaja kliendi varade hoidmiseks ettenähtud nõuetega ja nende rakendamisega, et lihtsustada vastavate kokkulepete tegemist eelkõige välisriikide klientidega. Lähemalt saab lugeda rahanduskomisjoni pressiteatest.

Foto: Shutterstock