Kristjan Tamla: aasta sisustas pensionireformi eelnõu

Kogumispensionide töögrupi asutamisel tänavu juunis seati töögrupi tegevusele eesmärgiks kogumispensioni parimate maailmapraktikate juurutamine Eestis ning kogumispensioni võimalikult efektiivne rakendamine Eesti majandusarengu seisukohalt.

Kogumispensionide töögrupi asutamisel tänavu juunis seati töögrupi tegevusele eesmärgiks kogumispensioni parimate maailmapraktikate juurutamine Eestis ning kogumispensioni võimalikult efektiivne rakendamine Eesti majandusarengu seisukohalt.

Töögrupi juhi Kristjan Tamla sõnul sai seoses koalitsioonilepingus kirja pandud suurte oodatavate muudatustega II samba süsteemis lühemaajalisemaks eesmärgiks planeeritavas seadusandluse muudatustes aktiivne kaasa rääkimine. „Sisuliselt terve aasta jooksul keskenduski töögrupp omapoolsete muudatusettepanekute tegemisele, valitsuse poolt pakutud ettepanekute kommenteerimisele ning ka õigusliku analüüsi tellimisele,“ ütles Tamla.

Järgmise aasta esimesel poolel jätkub Tamla hinnangul tõenäoliselt sarnane töö. Peale teise pensionisamba süsteemi planeeritavate muudatuste vastuvõtmist, tuleb aga senisest enam hakata keskenduma erinevatele avalikkusega seotud kommunikatsiooni aspektidele, muu hulgas finantskirjaoskusele.