Komisjon võttis vastu kapitaliturgude liidu tegevuskava ning uue digirahanduse paketi

Euroopa Komisjon avaldas uue ambitsioonika tegevuskava Euroopa Liidu kapitaliturgude liidu edendamise kohta. Praegu on ELi peamine prioriteet tagada, et Euroopa taastuks enneolematust majanduskriisist, mille on põhjustanud koroonaviirus. Selleks on vaja arendada ELi kapitaliturge ja tagada juurdepääs turupõhisele rahastusele.

Euroopa Komisjon avaldas uue ambitsioonika tegevuskava Euroopa Liidu kapitaliturgude liidu edendamise kohta. Praegu on ELi peamine prioriteet tagada, et Euroopa taastuks enneolematust majanduskriisist, mille on põhjustanud koroonaviirus. Selleks on vaja arendada ELi kapitaliturge ja tagada juurdepääs turupõhisele rahastusele. Tänasel tegevuskaval on kolm põhieesmärki:

  • tagada, et ELi majanduse taastumine oleks keskkonnahoidlik, digitaalne, kaasav ja vastupidav, muutes rahastuse Euroopa ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, kättesaadavamaks;
  • muuta säästmine ja pikaajaline investeerimine ELis üksikisikute jaoks veelgi turvalisemaks;
  • lõimida liikmesriikide kapitaliturud tõeliseks ühtseks kapitalituruks, mis hõlmab tervet ELi.

Kapitaliturgude liidu eestikeelne pressiteade ja taustamaterjalid  

Täna vastu võetud digirahanduse pakett hõlmab digirahanduse ja jaemaksete strateegiaid ning seadusandlikke ettepanekuid krüptovara ja digitaalse vastupidavusvõime kohta. Tänane digirahanduse pakett koosneb digirahanduse strateegiast, jaemaksete strateegiast, seadusandlikest ettepanekutest krüptovara käsitleva ELi õigusraamistiku kohta ja ettepanekutest digitaalset vastupidavust käsitleva ELi õigusraamistiku kohta. 

Digirahanduse paketi eestikeelne pressiteade ja taustamaterjalid