Kolm sammu, mis aitavad lahendada võlgnike probleemi

Sel sügisel on taas rohkem kõneainet pakkunud võlgnike probleem ning sellele võimalike lahenduste otsimine. Oktoobris arutati olukorda Riigikogu õiguskomisjoni avalikul istungil. Samal teemal kohtusid FinanceEstonia esindajad oktoobris ka justiitsminister Lea Danilson-Järgiga. 

Sel sügisel on taas rohkem kõneainet pakkunud võlgnike probleem ning sellele võimalike lahenduste otsimine. Oktoobris arutati olukorda Riigikogu õiguskomisjoni avalikul istungil. Samal teemal kohtusid FinanceEstonia esindajad oktoobris ka justiitsminister Lea Danilson-Järgiga. 

FinanceEstonia vaates on võlgnike probleemidele kiirete ja tõhusate lahenduste leidmiseks oluline:

  1. tagada täna juba olemasolevate maksehäireregistrite toimimine;
  2. luua positiivne krediidiregister;
  3. viia Finantsinspektsiooni järelevalve alla hoiu-laenuühistud ja inkassofirmad.

Olemasolevate maksehäireregistrite toimimise vaates on oluline luua õigusselgus seoses Andmekaitse Inspektsiooni uuendatud juhendiga “Maksehäirete avaldamine”.  Positiivse krediidiregistri kasutegur seisneb selles, et andmete edastamine registrisse ning registriandmetest lähtumine füüsilise isiku krediidivõimelisuse hindamisel peab saama kõigile Eesti finantsasutustele kohustuslikuks. Muutmist vajab ka asjaolu, et praegu ei ole Finantsinspektsiooni järelevalve all võlgade sissenõudmisega tegelevad inkassofirmad ning hoiu-laenuühistud. 

FinanceEstonia toetab ettepanekuid, mille eesmärk on muuta laenuturg läbipaistvamaks, parandada andmete kättesaadavust ja kvaliteeti ning soodustada vastutustundlikku krediidi andmist. 

Foto: Shutterstock