Kohtumisel Riigikontrolliga käidi läbi tarbijakrediidi olulisemad teemad

Riigikontroll on uute auditiideede kaardistamise käigus seiramas tarbijakrediidi teemat ehk vastutustundliku ja teadiku laenamisega seotud küsimusi õiguslikus keskkonnas ning erinevate osapoolte tööd ja panust. FinanceEstonia vaadet tarbijakrediidi teemadel jagasid Riigikontrolliga juunis toimunud kohtumisel meid liikmetena esindanud AS LHV Finance jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe ning Fresh Finance Group OÜ tegevjuht Krõõt Kilvet.

Riigikontroll on uute auditiideede kaardistamise käigus seiramas tarbijakrediidi teemat ehk vastutustundliku ja teadiku laenamisega seotud küsimusi õiguslikus keskkonnas ning erinevate osapoolte tööd ja panust. FinanceEstonia vaadet tarbijakrediidi teemadel jagasid Riigikontrolliga juunis toimunud kohtumisel meid liikmetena esindanud AS LHV Finance jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe ning Fresh Finance Group OÜ tegevjuht Krõõt Kilvet.

Kilveti sõnul käidi kohtumise käigus läbi palju olulisi ja aktuaalseid teemasid, millega FinanceEstonia on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud ja riigiga dialoogis olnud. Arutati näiteks reklaamiseaduse ja selle muutmise vajaduse küsimust, tarbijatele suunatud krediidituru uuringu tulemuste ja järeldustega seonduvat, tarbijakrediidi direktiivi muudatuse ettepanekuid, inkassoteenuse regulatsiooni ning positiivse krediidiregistriga seonduvat. Samuti seniseid kokkupuuteid ning koostööd erinevate riigiasutustega.

Heinmäe sõnul peatuti ka krediidiandjatele kehtivate tarbijakrediidi väljastamisega seotud regulatiivsete nõuete teemal ja vesteldi vastutustundlikkust laenamisest üldiselt. Ühtlasi selgitasid FinanceEstonia esindajad, millised väljakutsed on tekkinud krediidiandjatel, kelle organisatsioonid on väiksemad ja kus pole näiteks eraldi palgal turundusspetsialisti või juriidiliste küsimustega tegelevaid inimesi. Samuti olid jutuks krediidiandjate piiratud võimalused väliskapitali kaasamisel.

Foto: Shutterstock