Kapitaliturgude töögrupp: mida meenutada mööduvast aastast ja mida oodata uuelt aastalt?

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul oli 2017. aasta kapitaliturgude arengu seisukohalt edukas. Kolm mööduva aasta olulisemat initsiatiivi ja arengut on tema sõnul prospektivaba lävendi tõstmine, EBRD suurem huvi osaleda kohaliku kapitalituru edendamisel ning kehtima hakanud uued investeerimisfondide seaduse muudatused.

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul oli 2017. aasta kapitaliturgude arengu seisukohalt edukas. Kolm mööduva aasta olulisemat initsiatiivi ja arengut on tema sõnul prospektivaba lävendi tõstmine, EBRD suurem huvi osaleda kohaliku kapitalituru edendamisel ning kehtima hakanud uued investeerimisfondide seaduse muudatused.

Prospektivaba lävendi tõstmine

2017. aastal võttis riigikogu vastu seaduse, millega FinanceEstonia ettepanekul tõsteti ettevõtete jaoks, kes soovivad kapitali kaasata, nn prospektivaba künnis seniselt 100 000 eurolt 2,5 miljoni euroni. Vastavalt seadusele ei pea enam kuni 2,5 miljoni euro suuruse kapitali kaasamisel koostama kulukat avaliku pakkumise prospekti.

EBRD suurem huvi osaleda kohaliku kapitalituru edendamisel

2017. aasta 6. novembril allkirjastati Balti riikide ülene kapitaliturgude edendamise koostöölepe. Lisaks sellele kiideti Rahandusministeeriumi poolt heaks FinanceEstonia ettepanek tellida Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD) kapitali- ja rahaturgude diagnostika, mis viiakse läbi 2018. aasta alguses.

Investeerimisfondide seaduse muudatused

2017. aastal hakkasid kehtima uued investeerimisfondide (IFS) seaduse muudatused, millega muuhulgas saab moodustada lihtsamaid fondijuhtimise vorme, mida ettevõtjad on hakatud juba aktiivselt kasutama. Lisaks sellele on Eestis registreeritud penisonifondid hakanud oluliselt enam investeerima kohalikesse finantsinstrumentidesse, mida on muuhulgas soodustanud 2015. aastal vastuvõetud IFS seaduse muudatused investeerimispiirangute vähendamise osas.

Eesmärgid 2018. aastaks

2018. aastal on FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupil kolm peamist fookust. Esiteks koostöös EBRD-ga viia läbi kapitaliturgude diagnostika ning soovituste elluviimisele kaasa aitamine koos valitsusasutustega. Teiseks, saavutada riigipoolne suurem panus finantsinstrumentide pakkumisel kohaliku kapitalituru elavdamiseks. Kolmandaks, uute finantseerimisplatvormide (P2P, ühisrahastus, ICO) tegevust reguleerivate regulatsioonide ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil, mitte riikide tasandil.