Kaido Saar: Eesti fintechid pakuvad välismaailmale suurt huvi

Eestit külastab arvukalt välisdelegatsioone, kes tunnevad huvi ka meie fintechide vastu. Paljud FinanceEstonia liikmed on saanud koos FinanceEstoniaga võimaluse end esitleda näiteks Eestit külastanud Hollandi, Hong Kongi, Hiina, Taiwani, Jaapani ja Tai delegatsioonidele.

Eestit külastab arvukalt välisdelegatsioone, kes tunnevad huvi meie fintechide vastu. Paljud FinanceEstonia liikmed on saanud koos FinanceEstoniaga võimaluse end esitleda näiteks Eestit külastanud Hollandi, Hong Kongi, Hiina, Taiwani, Jaapani ja Tai delegatsioonidele.

Fintech töögrupi juhi Kaido Saare sõnul on FinanceEstonia tegevuses läbi aastate olulist rolli mänginud erinevate ürituste korraldamine ja kontaktvõimaluste pakkumine. Käesoleval aastal korraldati koostöös Inbankiga väga menukaks osutunud miniseminar PSD2 teemal, käsitledes muudatuse mõjusid, võimalusi, potentsiaalseid võitjaid ja kaotajaid.

„Tänu heale koostööle Tallinna Tehnikaülikooliga ja vastavale prioriteetide asetusele tekkis fintech töörühmas uus võimalus saada osa sektorit puudutavatest uuringutest. Selle raames viis TalTechi läbi erinevaid uuringuid. Esiteks uuriti, kuidas määrab asukoht fintechide kujunemist maailmas ning teiseks viidi läbi spetsiifiline uuring Eesti fintechide olukorrast. Suur tänu kõikidele liikmetele, kes oma panusega antud uuringu valmimisele kaasa aitasid,“ ütles Saar.

Lisaks sellele said liikmed võimaluse osaleda juba tavapäraseks saanud finantstehnoloogia tippsündmusel Money 20/20 Amsterdamis, kus EASi kaasabil olid Eesti ettevõtted järjekordselt väljas ühise stendiga. Ka uuel aastal plaanib FinanceEstonia pakkuda liikmetele kontaktvõimalusi läbi ürituste korraldamise kui ka võimalike välisdelegatsioonidega kohtumiste kaudu.