Kaarel Ots: finantssektori ühishuvi kestliku rahastuse teemal on käivitav jõud

FinanceEstonia tänavu loodud kestliku rahastuse töögrupi juhi Kaarel Otsa sõnul on liikmete huvi kestlikkuse teema vastu suur ning erinevate valdkonnas tegutsevate osapooltega kohtudes on seatud eesmärgiks teadlikkuse suurendamine ja koostöö kohtade leidmine.

FinanceEstonia tänavu loodud kestliku rahastuse töögrupi juhi Kaarel Otsa sõnul on liikmete huvi kestlikkuse teema vastu suur ning erinevate valdkonnas tegutsevate osapooltega kohtudes on seatud eesmärgiks teadlikkuse suurendamine ja koostöö kohtade leidmine.

Aprillis FinanceEstonia liikmete seas läbi viidud küsitlusega uurisime huvi ja valmisolekut käivitada kestlikkusele ja rohepöördele keskenduv töögrupp. Tagasiside oli ühene: huvi töögrupi käima lükkamise vastu oli suur ja sektori ülest tähelepanu vajavaid teemasid kaardistati koheselt mitmeid.

„Esimesest kohtumisest alates püüdsime defineerida, millega mitte tegeleda, sest kestlikkuse teema on väga lai. Arvan, et oleme õigel teel otsides ühisosa liikmete tegevuses ning kaardistades koostööpunkte erinevate valdkonna spetsialistide ja huvigruppidega,“ ütles Ots. 

Kestliku rahastuse töögrupp seadis eesmärgiks teadlikkuse suurendamise ja kogemuste jagamise. Juba esimestel kohtumistel tõstatusid ka konkreetsemad küsimused, näiteks kuidas ettevõtete siia meelitamiseks Eesti ESG-teemadega ka rahvusvahelisel tasandil pildile tuua. Samuti tekkis kõrgendatud huvi rääkida kaasa teemat puudutavas seadusandluses ning praktiliste suuniste loomisel turuüleseks kasutamiseks ja jagamiseks.

Lühikese tegutsemisaja jooksul on töögrupp kohtunud rahandus- ja keskkonnaministeeriumi esindajatega, et mõista, kuidas saab riik olla toeks erinevate ESG-alaste nõuete teemal ning millised on siinsed kehtivad ESG regulatsioonid. Eraldi kohtumisel tutvustas Sustaxo Euroopa kestliku rahastuse taksonoomiast lähtuvat automatiseeritud lahendust, mis lihtsustab kohustuslike analüüside ja aruannete koostamist. 

„Vastamist vajavaid küsimusi on ettevõtjatel täna selgelt rohkem kui vastuseid. Püüame anda oma panuse, et luua rohkem selgust. Kuna töögrupp on väga noor, siis on ka suurematest saavutustest põhjust rääkida alles aasta pärast. Senisele tegevusele paneksin hindeks viie, sest miks mitte? Tuleva aasta üheks peamiseks eesmärgiks on kõige muu kõrval ka rahvusvahelise Green Finance konverentsi korraldamine Eestis,“ lisas töögrupi juht Kaarel Ots.