Joel Kukemelk: plaanis on viimase 20 aasta kõige positiivsem pensionimuudatus

Rahandusminister saatis avalikule konsultatsioonile eelnõu väljatöötamise kavatsuse, mille alusel saab igaüks suurendada oma makseid teise pensionisambasse. Muudatus võimaldaks kasvatada pensionisääste ja kindlustada tulevikuks suuremat pensioni.

Rahandusminister saatis avalikule konsultatsioonile eelnõu väljatöötamise kavatsuse, mille alusel saab igaüks suurendada oma makseid teise pensionisambasse. Muudatus võimaldaks kasvatada pensionisääste ja kindlustada tulevikuks suuremat pensioni. 

  • 2+4% II samba sissemaksete osas võimalik tulevikus teha ka 4+4% või 6+4% sissemakseid.
  • Tööandjapensioni loomine saab olema järgmine kõige olulisem samm Eesti pensionäride heaolu parendamiseks.
  • Suurem pensionivara II ja III sambas annab riigile tulevikus võimaluse kasvatada pensioni solidaarsust I sambas.

„Suur osa Eesti inimesi jätkab pensioni kogumist teises sambas. Muudatuste heakskiitmisel tekib täiendav võimalus tõsta oma sissemakseid 2 protsendi kaupa,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „See on lisavõimalus kindlustada tulevikuks parem pensionipõlv ja kindlam sissetulek, mida tasub kasutada,“ lisas ta.

Rahandusministeerium on välja pakkunud lahenduse, kus 2 protsendi makse kõrval saaks pensionikoguja valida teises sambas maksemääraks ka 4 või 6 protsenti. Vaikimisi jääb maksemääraks 2 protsenti, kuid seda saab vastava avaldusega tõsta. Suurem maksemäär aitaks täiendavalt kasvatada eestimaalaste pensionisääste. 

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul väärib antud eelnõu väljatöötamise kavatsuse initsiatiiv kiitmist ning sellega tuleks esimesel võimalusel edasi minna. Samuti tuleb jätkata tööd täiendavate meetmete loomiseks kohaliku kapitalituru arendamisel ja pensionikogumise mahu kasvatamiseks. Pensionifondidel on institutsionaalsete investoritena väga oluline roll Eesti ettevõtete rahastamisel.

„Mida rohkem pensioniks täna kogume, seda parem. Teises sambas raha kogumiseks sissemaksete suurendamise võimaluse loomist võib nimetada viimase 20 aasta kõige positiivsemaks pensionimuudatuseks. See on kõige arukam muudatus pärast teise pensionisamba loomist 2002. aastal. Oleme seda aastaid oodanud,“ ütles Kukemelk. Kuna teise pensionisamba sissemakseid tehakse brutopalgalt, siis võidab inimene minimaalsest kahe protsendi maksest rohkem kogudes automaatselt 20 protsenti tulumaksu. „Usume, et Eestis on kümneid tuhandeid inimesi, kes seda võimalust agaralt kasutaksid,“ lisas kogumispensioni töögrupi juht. 

FinanceEstonia toetab eelnõu väljatöötamisega kiiret edasi liikumist ning selle võimalikult kiiret jõustamist. „Siit edasi tuleks teha ka järgmine ja veelgi olulisem samm ning muuta tööandjapensionid pärast 20 aasta pikkust ootamist Eestis lõpuks reaalsuseks,“ rõhutas Kukemelk. Selleks tuleb tema sõnul lõpetada täiendava pensionimaksu kogumine tööandja poolt tehtud pensionimakse sissemakse pealt. „Senise 33-protsendilise sotsiaalmaksumäära asemel tuleks tööandjapensioni sissemaksetele rakendada 13-protsendilistmäära,“ lisas ta.

Tööandjapension on arenenud Lääne-Euroopa ja Skandinaavia turgudel täiesti tavapärane ja hästi töötav lahendus. Suuremast pensionivarast võidavad kõik, muuhulgas annab see riigile võimaluse aidata rohkem kõige vaesemat pensionäri ja tõsta solidaarsust (staaž vs sissetulek osakaal pensioni arvutusvalemis) esimeses sambas ehk riigipensioni maksmisel. 

FinanceEstonia on aastaid seisnud ning seisab ka edaspidi kohaliku kapitalituru arendamise eest ja toetabkohaliku pensionivara mahu kasvatamist.