Joel Kukemelk: pensionisüsteem vajab lisaraha ja rohkem kogumisvõimalusi

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul on lõppev aasta pakkunud ohtralt väljakutseid, mis on seotud pensionireformiga tekkinud muudatuste ja pensionikogujate teadlikkuse tõstmisega.

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul on lõppev aasta pakkunud ohtralt väljakutseid, mis on seotud pensionireformiga tekkinud muudatuste ja pensionikogujate teadlikkuse tõstmisega.

„Töögrupi jaoks olid lõppeva aasta kolm fookusteemat teisest pensionisambast lahkumise negatiivsete mõjude minimeerimine, inimeste teadlikkuse tõstmine II pensionisamba kasulikkusest ning riigile partneriks olles regulatsiooni suunamine kogumispensioni süsteemi parendamiseks,“ ütles Kukemelk.

Positiivse poole pealt toob töögrupi juht välja turuosaliste kasvanud huvi tuua ühiselt kogumispensioni süsteemi uusi positiivseid muudatusi ning tõsta teadlikkust II pensionisambasse kogumise kasulikkusest.

„20 aastat on möödas II pensionisamba lansseerimisest ning nüüd on põhjust mõned põhitõed meelde tuletada. Näiteks vajab meenutamist, kuidas 2% brutopalga panustamisega muudab inimene 6% oma maksurahast isiklikuks tulevaseks pensionirahaks. Seetõttu on objektiivselt tegu kõige kasulikuma regulaarse investeeringuga, mida erainvestor Eestis teha saab,“ lisas Kukemelk. 

Aasta jooksul toimus töögrupiga mitu sisukat kohtumist ministeeriumite ametnikega ning töögrupp oli esindatud kahel kohtumisel rahandusministriga. Aasta alguses tegid töögrupi liikmed eri meediakanalites ühiselt laia teavituskampaaniat II sambas edasi kogumise kasulikkusest.

Tulevikku vaadates on keskseks eesmärgiks pensionisüsteemi lisaraha leidmine, sest Eestis on pensionid väikesed. Suurema vabaduse andmine pensioni kogumisel ei peaks seejuures piirduma vaid raha väljavõtmise võimalustega, vaid peaks keskenduma ka raha kogumisvõimaluste laiendamisele. „Inimestele ja tööandjatele tuleb luua lihtne ja motiveeriv võimalus pensionisüsteemi vabatahtlikult täiendavaid sissemakseid teha, et aidata kaasa inimeste elujärje parendamisele ajal, mil enam aktiivselt tööjõuturul ei osaleta. Virelevad tingimused vanaduspensionieas ei käi kokku arenenud riigiga,“ rõhutas FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juht.