Joel Kukemelk: ilma isikliku kogumispanuseta on pensioniea sissetuleku väljavaated väga kasinad

Jaanuari keskpaigani võib märgata teavituskampaaniat, mis kutsub inimesi üles tegema läbi mõeldud otsuseid pensionireformi taustal. Kampaania taga seisavad FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi neli liiget. Pensionireform on töögrupi olulisim märksõna ka tuleval aastal.

Jaanuari keskpaigani võib märgata teavituskampaaniat, mis kutsub inimesi üles tegema läbi mõeldud otsuseid pensionireformi taustal. Kampaania taga seisavad FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi neli liiget. Pensionireform on töögrupi olulisim märksõna ka tuleval aastal.

Kogumispensioni töögrupi juht Joel Kukemelki sõnul rääkis valitsus II samba pensionireformi läbi viies suuremast kaasnevast vabadusest ja vastutusest. Tema hinnangul oli suuremal vastutusel rõhku aga oodatust palju vähem kui võinuks. 

“II sambas on üle 700 tuhande koguja, kes vajavad reformi jõustumise järgselt infot, et teha enda tuleviku arvestades õigeid otsuseid. Selleks on kogumispensioni töögrupi liikmed seljad kokku pannud ning loonud ühiselt teavituskampaania, mis kutsub inimesi üles tegema läbimõeldud otsust,” rääkis Kukemelk. “Kindlasti ei saa inimeste harimisvajadust rahuldada vaid ühe kampaaniaga ja info jagamine saab olema oluline märksõna ka 2021. aastal,” lisas ta.

Kui Rahandusministeeriumi poolt Turu-uuringute AS käest tellitud pensionireformi uuringus ütles 2020. aasta märtsis 32% inimesi, et võtaksid II sambast raha välja, siis 2020. aasta novembris oli see langenud 24% peale. 2020. aasta detsembris Kantar Emori läbiviidud uuringus oli II sambast kindlalt väljuda plaanivate inimeste osakaal langenud juba 19% peale. “Eestis on Euroopa Liidu kõrgeim üksi elavate pensionäride vaesusriski määr, madalaim pensionile suundumise sissetuleku asendusmäär ning kõige lühem pensionil veedetav aeg. Eks üha rohkem inimesi hakkab endale teadvustama, et ilma isikliku kogumispanuseta on pensioniea sissetuleku väljavaated väga kasinad,” selgitas Kukemelk.

Lõppev aasta on riigi pensionikassa jaoks 13. järjestikune defitsiidis aasta. Pensionisüsteemi on Kukemelki sõnul vaja leida lisaraha. Tuleb mõelda pensioniraha kogumisvõimaluste leidmisele ja motiveerimisele. “Eestis pole siiani toimivat tööandjapensionit ning inimestel puudub soovi korral võimalus rohkem kui 2% oma sissetulekust II sambasse investeerida. Sellised piirangud pärsivad säästmist ning koostöös riigiga tuleb leida uusi lahendusi pensionikogumise suurendamiseks ja pensionäride elujärje tõstmiseks tulevikus,” rääkis Kukemelk järgmise aasta fookustest.