Joel Kukemelk: eesmärk on jõuda tööandja pensioni loomiseni

Kogumispensioni töörühma juhi Joel Kukemelki sõnul seistakse aktiivselt teise pensionisambasse lisaraha kaasamise ja kogumisvõimaluste laiendamise eest.

FinanceEstonia kogumispensioni töörühma eesmärk on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine elanikkonna kiire vananemise tingimustes ning riigile partneriks olles regulatsiooni kujundamine kogumispensioni süsteemi parendamiseks.

Kogumispensioni töörühma juhi Joel Kukemelki sõnul seistakse aktiivselt teise pensionisambasse lisaraha kaasamise ja kogumisvõimaluste laiendamise eest, samuti inimeste teadlikkuse tõstmise eest pensionieaks säästude kogumisel ja pensioniikka jõudes kogutu kasutamisel ning pensionifondide rolli suurendamise eest kohaliku kapitalituru arendamisel.

Teine pensionisammas on hoiuse kõrval kõige populaarsem investeerimistoode Eestis, millega on seotud ligi pool miljonit eestlast. Eelmise aasta lõpus valminud Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsist selgus muuhulgas, et praegune I ja II sammas tagavad pensionieas vaid hädavajaliku toimetuleku, parema rahalise heaolu jaoks tuleb inimesel ise või tööandja abiga juurde koguda.

Samast analüüsist selgus ka, et Eesti pensioni netoasendusmäär on Euroopa Liidus tagantpoolt teine, jäädes alla 40%. Ungaris, Portugalis, Hollandis, Luksemburgis ja Austrias on see 90% lähedal. 14 Euroopa Liidu liikmesriiki ehk praktiliselt pooled riigid pakuvad pensionäridele netoasendusmäära 70% ja enam.

Analüüsi kõige olulisemateks ettepanekuteks on: vaesuse vähendamiseks suurendada märgatavalt miinimumpensioni; keskmise pensioni eesmärgi täitmiseks luua II või III sambasse tööandjapension. /-/ 2060. aasta madalaimate asendusmäärade vältimiseks on oluline algatada tööandjapensioni eelnõu väljatöötamiskavatsus esimesel võimalusel.

Eelnevast tulenevalt on kogumispensioni töögrupi fookuses seni olnud riigi poolt ajutiselt II pensionisamba peatatud maksete hüvitamine ja II pensionisambasse 2+4 sissemakse lahenduse kõrvale 4+4 ja 6+4 lahenduse loomine. Töö jätkub tööandjapensioni loomise vajalikkuse ning II pensionisamba suuremate maksete vajalikkuse selgitamisega. Samuti fondipensioni kui kõige kasulikuma väljamakselahenduse populariseerimisega inimeste pensioniikka jõudes.