IPF Digital pälvis FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava 2022 märgise

IPF Digital AS pälvis neljanda krediidiasutusena FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate uuendatud Hea Tava 2022 märgise. Ettevõtte tegevjuht Kristi Saaremets ütleb, et sektori seisukohalt on parim, kui kõigi turuosaliste poolt oleks tagatud klientide aus kohtlemine ning vastutustundlik laenuprotsess.

IPF Digital AS pälvis neljanda krediidiasutusena FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate uuendatud Hea Tava 2022 märgise. Ettevõtte tegevjuht Kristi Saaremets ütleb, et sektori seisukohalt on parim, kui kõigi turuosaliste poolt oleks tagatud klientide aus kohtlemine ning vastutustundlik laenuprotsess.

Märgise taotlemise protsessis osalemine on Saaremetsa sõnul kõikidele Eesti krediidiandjatele ja -vahendajatele heaks võimaluseks saada hinnang sellele, kui vastutustundlikult ja usaldusväärselt tegutsetakse. IPF Digital kuulub Londoni börsil noteeritud International Personal Finance gruppi ning oma tegevusega soovitakse olla usaldusväärseks pangaväliseks finantsasutuseks kõikidel turgudel, kus tegutsetakse. Eestis on ettevõte esindatud Credit24 ja Creditea kaubamärkidega.

„Turuosalised lepivad sageli kokku mõnes ühises eetikakoodeksis või äritavas, kuid FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate hea tava on sellest samm edasi. Kuna vastavat märgist tuleb taotleda igal aastal, on see heaks motivaatoriks ettevõttele mõelda oma tegevuse jätkusuutlikkusele. Märgise omamine on ka klientidele garantiimärgiks, et tegutseme vastutustundlikult ning kõiki regulatsioone järgides,“ kinnitas Saaremets.

Pangavälistel laenuandjatel on tema sõnul ühiskonnas täita oluline roll, sest tänu neile on võimalik laenu saada ka inimestel, kes mingil põhjusel suuremate finantsasutuste poolt on tõrjutud või jäävad teenindamata. Tervele krediidiandjate sektorile oleks IPF Digital Eesti tegevjuhi hinnangul suur võit, kui võimalikult paljud turul tegutsevatest ettevõtetest liituksid sama tavaga ning kõigi turuosaliste poolt oleks tagatud klientide aus kohtlemine ja vastutustundlik laenuprotsess. 

IPF Digital jälgib erilise tähelepanuga vastutustundliku laenamise põhimõtete täitmist oma töötajate poolt ning ettevõttes üldisemalt. Regulaarselt analüüsitakse krediidivõimelisuse hindamise metoodikaid ja protsesse ning vajadusel uuendatakse ja täiendatakse neid. „Toetame ka positiivse krediidiregistri ning teiste automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamiseks vajalike andmete kogumisel ja kontrollimisel kasutatavate lahenduste loomist. Oma kodulehel suuname kliente täiendavalt mõtlema vastutustundlikule laenamisele ning makseraskuste korral kliendile sobivate lahenduste leidmisele. Juhul, kui kliendid satuvad makseraskustesse, oleme avatud diskussiooniks, et leida mõlema poole jaoks sobiv lahendus,“ kirjeldas Saaremets. 

IPF Digital AS aruandlus on reguleeritud, läbipaistev ning häid tavasid arvestav. Ettevõte toetab ka innovatsiooni soosiva regulatiivse keskkonna edendamist, loob ise uusi lahendusi (näiteks 2022. aasta mais toodi turule mobile wallet teenus) ning ollakse avatud innovaatiliste lahenduste testimisele. Samas peetakse silmas, et uudsete lahenduste väljatöötamisel oleks tagatud klientide huvide kaitse, näiteks andmete konfidentsiaalsus.

Sel sügisel on taas rohkem kõneainet pakkunud võlgnike probleem ning sellele võimalike lahenduste otsimine. Ehkki mitmed uuringud kinnitavad, et maksehäireid omavate isikute arv ning makseraskustes klientide lepingute arv langeb, on siiski kitsaskohti, millega tuleb jätkuvalt tegeleda. „Olukorda aitaks veelgi parandada positiivse krediidiregistri idee lõpuleviimine, mille väljatöötamiskavatsus käesoleva aasta suvel uue hoo sisse sai. Võimalikult hea ülevaade laenutaotleja olemasolevatest kohustustest tagaks kõigile krediidiandjatele kvaliteetse informatsiooni hindamaks taotleja maksevõimet ning aitaks teha vastutustundlikke otsuseid. On ülimalt tähtis, et rakendatav andmesüsteemi mudel töötaks tõrgeteta ning tagaks andmete turvalisuse,“ lisas Saaremets.