Ilusat vana-aasta lõppu ja edukat 2016. aastat!

Järjekordne kalendriaasta on vahetumas uue vastu ning käes on sobiv hetk võtta kokku FinanceEstonia lõppeva aasta tegevused ja sündmused.

Järjekordne kalendriaasta on vahetumas uue vastu ning käes on sobiv hetk võtta kokku FinanceEstonia lõppeva aasta tegevused ja sündmused.

Esmalt tahan ära märkida, et möödunud aasta jooksul on meie klasterorganisatsioon saanud veelgi rohkem avalikku tähelepanu ning tunnustust. Tooksin välja nii Tallinna Ettevõtlusauhinnad 2015 “Koostööprojekt 2015” kui ka “Baltic Market Awards” raames antud eriauhinna panuse eest Eesti majandusarengusse.

FinanceEstonia on olnud kaasarääkijaks mitme algatuse raames ning oleme andnud omapoolset sisendit seadusloome valdkonnas. Koostöös liikmetega koondasime ja edastasime Rahandusministeeriumile ettepanekud Euroopa kapitaliturgude ühenduse algatusele. Eesti majanduse jaoks saavutati oluline otsus, millega loobuti finantstehingute maksu kehtestamisest. Märkimisväärne on fakt, et esmakordselt said koalitsioonilepingus selgelt kajastatud FinanceEstonia poolsed prioriteedid kapitalituru arendamise meetmete näol. Koostasime ülevaate liikmete poolt loodud uutest töökohtadest.

Fookusvaldkondade osas pööraksin eraldi tähelepanu FinTech’i töörühma tegevusele, millega on liitunud mitmed uued liikmed. Oleme võtnud üheks meie peamiseks eesmärgiks toetada finantstehnoloogia sektorit ning koondada enda ümber ettevõtted, kelle huvides on antud valdkonna ja innovatsiooni areng Eestis.

Uuel aastal jätkame seniste fookusvaldkondadega, milleks on “Rahvusvaheline privaatpangandus”; “Kapitaliturud”; “Fondid” ning “Fintech”. Inimvara töögrupp jätkab oma tegevust koostöös Teenusmajanduse Kojaga. Tahaksin siinkohal tänada kõiki aasta jooksul antud panuse ning tehtud töö eest.

FinanceEstonia tegevuse finantseerimises toimus mööduval aastal oluline muudatus, kui sai läbi EAS’i poolne rahastamise programm. Edasise tegevusega jätkame juba iseseisvalt ning arvestame seda nii oma igapäevatöö planeerimisel kui ka ürituste ettevalmistamisel. Oleme jätkuvalt seadnud eesmärgiks korraldada korra aastas kõrge profiiliga rahvusvaheline konverents FEIF ning saabuval aastal teeme seda koostöös Nasdaq Tallinn AS’iga.

Juba peagi algava aasta alguses, eesootavatel kohtumistel riigi- ja erasektori turuosalistega, on meil plaanis tuua esile meie liikmete poolsed prioriteedid ning ettepanekud. Jätkuvalt saab üheks meie kesksemaks eesmärgiks kapitali kättesaadavuse parandamine ning soodsa investeerimiskeskkonna eest seismine.

Soovin kõikidele FinanceEstonia liikmetele ja sõpradele rahulikke jõulupühi ning edukate kohtumisteni juba uuel aastal!

 

Rauno Klettenberg

FinanceEstonia juhatuse esimees