Ida-Viru rahatarkuse õppega liitub uus kool

FinanceEstonia initsiatiivgrupi eestvedamisel jätkub ka alanud aastal rahatarkuse õpe Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja Sinimäe koolis. Veebruarist liitub rahatarkuse projektiga Kohtla-Järve Järve kool.

FinanceEstonia initsiatiivgrupi eestvedamisel jätkub ka alanud aastal rahatarkuse õpe Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja Sinimäe koolis. Veebruarist liitub rahatarkuse projektiga Kohtla-Järve Järve kool.

Kui esimeses kahes koolis aitasid teemast innustunud õpetajatel kursuse käima tõmmata Reimo Hammerberg ja Jonna Pechter, siis nüüdseks on initsiatiivgrupiga liitunud veel Violetta Platonova LHVst, kes keskendub eelkõige Järve kooliga töötamisele.

Ida-Viru koolide rahatarkuse õppe projekti algataja Reimo Hammerbergi sõnul on praeguseks lõppenud esimene kursus Kohtla-Järve Gümnaasiumis. “Tagasiside alusel olid õpilased sellega väga rahul ning soovivad jätkukursust, kus räägitaks rohkem investeerimisest,” ütleb ta. Sinimäe koolis esimene kursus veel jätkub, sest seal oli kogu õpe jaotatud kahe semestri peale üle terve õppeaasta.

Järgmisel semestril on plaan keskenduda kursusele lisaks ka rahatarkuse teema lõimimisesse erinevatesse õppeainetesse. Sellega soovitakse tagada sidus ja laiapõhjaline õpe, mis kestaks kauem kui konkreetne kursus.

“Õpetajad teadvustavad nii rahatarkuse kui lõimimise olulisust, kuid vajavad tuge teema sidumisel erinevatesse ainekursustesse. Kevadel plaanime korraldada järgmise õppepäeva just lõimumise ja võrgustumise eesmärgil, kuhu on soov kaasata kõik projektis osalevad koolid. Lisaks on oluline omavaheline kogemuste jagamine ning teineteiselt õppimine,” viitab Hammerberg sellele, millega tööd jätkatakse.