Henley & Partners residentsuse planeerimise ja kodakondsuse seminar

Novembris toimus Londonis Henley&Partners’i kümnes globaalne residentsuse planeerimise ja kodakondsuse seminar. Tegemist on maailma tõenäoliselt tähtsaima investeeringute migratsiooni konverentsiga.

Novembris toimus Londonis Henley&Partners’i kümnes globaalne residentsuse planeerimise ja kodakondsuse seminar. Tegemist on maailma ühe tähtsaima investeeringute migratsiooni konverentsiga. Osalejaid oli sel aastal 400 ringis, nende hulgas üheksa riigi valitsuste kõrgeima tasandi esindajad, mitmed peaministrid ja hulk valdkonna juhtfiguure erinevatest riikidest.

“Henley & Partners, tänane globaalne turuliider residentsuse planeerimise ja kodakondsuse vallas, on selle kontseptsiooni ka maailmas 1990-ndatel välja arendanud,” rääkis konverentsil osalenud FinanceEstonia liikme Zenith Capital Management juhatuse liige Kristel Meos. Lisaks eraisikute nõustamisele aitab Henley&Partners riikidel kujundada, ette valmistada ja osutada teenuseid residentsuse ja kodakondsuse vallas.

Inimkond on muutunud mobiilseks, globaliseerumine saanud igapäevaseks. Järjest kasvav arv riike pakub kapitali ja talentide kaasamiseks residentsuse planeerimise ja kodakondsuse lahendusi, mis on saanud järjest olulisemaks aspektiks rahvusvaheliste eraklientide tegevuste planeerimisel. Ka riigid on võimaldanud oma kodanikel minna kaasaja eluga kaasa – kui 1990. aastal võimaldas topeltkodakondsust iga neljas riik maailmas, siis 2010. aastaks lubab seda juba 75% riikidest. Seejuures Eesti on siiani üks nendest riikidest, mis ei võimalda endiselt oma kodanikel omada topeltkodakondsust.

Konverents fokusseeris tähelepanu huvitavatele kaasaja väljakutsetele nagu Euroopa võimalused globaalsete kodanike jaoks, rahvuskvaliteet ja hea riik (selle jaoks on eraldi indeks välja töötatud), õppimisvõimalused Malta näite varal, Kariibimere riikide võimalused. “Immigratsiooni puhul eristub soovitav ja soovimatu immigratsioon. Kogu Londoni seminar oli suuantud soovitavale immigratsioonile. Mõlemal juhul on aga ülioluline valitsuste koordineeritud tegevus,” rääkis Meos.

Miks soovitakse alternatiivset residentsust:

  • Elustiil – planeerida ja mitmekesistada elustiili, hobisid ja varasid rahvusvahelises plaanis
  • Turvatunne – olla resident neutraalses riigis, mis pakub rohkem personaalset turvalisust ja privaatsust
  • Kinnisvara – kombineerida rahvusvaheline kinnisvara omandus ja portfelli hajutamine elamisõigustega
  • Muud võimalused – laiendada ärilisi, liikumisvabaduse, elukvaliteedi, laste hariduse ja erinevaid investeeringute võimalusi

Miks soovitakse alternatiivset kodakondsust:

  • Viisavaba reisimine – reisida riikidesse ilma aeganõudva viisataotlemise protsessita
  • Mobiilsus – olla vaba muutmaks elukohta kas vajadusel või soovi korral
  • Sõltumatus – olla vabam, omades teist kodakondsust ja passi
  • Turvalisus – tagada võimalus pidevalt elada või pensionile minna turvalises riigis

Erinevatel riikidel on geograafiast, poliitikast, kultuurist ja ajaloost tulenevatest eelistustest kujundatud residentsuse ja kodakondsuse poliitikad ja programmid. “Enamusest riikidest on need olemas. Mõned propageerivad neid aktiivsemalt kui teised. Huvitav on näha kui erinevad on riikide sihtgrupid. Näiteks Austria peamine sihtgrupp on Venemaa, Portugali sihtgrupp Hiina. Malta on Henley&Partners’i nõustamisel kujundanud kaks aastat tagasi Euroopa Liidu sees unikaalse kodakondsuse pakkumise, mille abil on riiki kaasatud lühikese perioodiga üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid,” selgitas Meos.

Residentsuse ning kodakondsusega haakuvad teemad, mida konverentsil käsitleti olid veel varade läbipaistvus, rahvusvaheline maksustamine, pangaandmete vahetus, kus praeguse seisuga osaleb enamus OECD riik.“Eestit kui kodakondsust või residentsust pakkuvat riiki Henley&Partners valikus ei ole ja seega meist ka ei räägitud. Samas Eesti jurisdiktsiooni ja investeerimiskeskkonda paljud valdkonna inimesed teavad. Seda just tänu maksukeskkonna lihtsusele, stabiilsusele ja kehtivale tulumaksusüsteemile. Loodetavasti suudab Eesti seda hoida,” lisas Meos.

Riigikogus on praeguseks läbinud teise lugemise välismaalaste seadus, mis peaks muutma Eesti atraktiivsemaks residentsuse planeerimise kontekstis. Lisandumas on iduettevõtja ja suurinvestori kategooria, kellele rakendatakse erikohtlemisi ja leevendatakse Eestis viibimise 183 päeva nõuet. Selle muudatuse vastuvõtmine ja rakendamine aitaks Eestisse kaasata väliskapitali, mille taga on ettevõtjad, kes on selle oma tööga teeninud. Võibolla hakkab siis ka Henley & Partners Eesti võimaluste vastu suuremat huvi tundma.