Galerii: Euroopa Finantskeskuste Ümarlaua kogunemine Tallinnas

15. novembril kogunes Tallinnas Euroopa Finantskeskuste Ümarlaud (EFCR). Kohtumise fookuses oli Euroopa kapitaliturgude liidu ja Brexiti viimased arengud. Eesti poolelt tutvustati ümarlaua liikmetele e-residentsuse projekti ning Euroopa Liidu nõukogu eesistumise olulisemaid tegevusi.

Novembris võõrustas FinanceEstonia Tallinnas esmakordselt Euroopa Finantskeskuste ümarlaua (EFCRT) liikmeid. Korralisel kohtumisel osalesid kõikide suuremate finantskeskuste liikmed üle Euroopa ning FinanceEstonia poolt viisid kohtumise läbi Rauno Klettenberg, Aare Tammemäe ning Anu Müürsepp.

Siinsete külalisesinejatena olid kohtumisele kutsutud Rahandusministeeriumist finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross, Eesti Pangaliidu poolt LHV Panga juht Erki Kilu ning EAS’ist Ott Vatter.

FinanceEstonia algatusel koostatud päevakava andis võimaluse keskenduda tavapärasest enam siinse regiooni finantsturgudele ning tõsta esile ühtlasi väiksemaid turge puudutavad küsimused ning ka kitsaskohad.

Rahandusministeeriumi poolses ettekandes keskenduti Kapitaliturgude Liidu staatusele, anti ülevaade olulisematest teemadest seoses Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisega ning arutleti ka laiemalt väiksemate finantsturgude rolli ja olulisust euroopaülese tervikliku ökosüsteemi loomisel.

Kapitaliturgu puudutades käsitleti nii pakkumise- kui ka nõudluse poolt puudutavaid kitsaskohti ja jagati soovitusi kapitalituru kasvu toetamiseks. Eesti Pangaliidu poolt anti põgus ülevaade Balti pangandusturust ning toonitati hilisemal arutelul ka vajadust ühtsete regulatsioonide ning järelvalve põhimõtete järgimise kohta kõikides Euroopa riikides. EAS’I poolt tutvustati e-residentsuse projekti ning räägiti lahti selle areng ning võimalused tulevikuks.

Euroopaüleste teemade keskmes oli järjekordselt Brexit’i läbirääkimiste staatus ning pärast City of London Corporation poolset ettekannet otsustati lähiajal korraldada Brüsselis erakorraline kohtumine, kuhu oleks kohale kutsutud läbirääkimisel osalevad EU-27 kui ka UK poolsed esindajad. Täpsustati ajagraafikut Pariisis alguse saanud projekti kohta, mille eesmärgiks on järgmise aasta esimeses pooles koostada kõiki EFCRT liikmeid tutvustav raamat.

Teiste tegevuste osas sai algatatud tegevus koostada (EFCRT) strateegia kolmes järgnevas valdkonnas: FinTech; Green Finance; Long-term investment & infrastructure finance.