Finantstehnoloogia töögrupp: mida meenutada mööduvast aastast ja mida oodata uuelt aastalt?

FinanceEstonia finantstehnoloogia töögrupi juhi Kaido Saare sõnul jääb mööduvat aastast meenutama Eesti Euroopa Liidu eesistumine ning sellega seoses ka fintech-sektori jõuline esilekerkimine.

FinanceEstonia finantstehnoloogia töögrupi juhi Kaido Saare sõnul jääb mööduvat aastast meenutama Eesti Euroopa Liidu eesistumine ning sellega seoses ka fintech-sektori jõuline esilekerkimine.

Fintech Forum

2017. aastal oli finantstehnoloogia rindel kahtlemata kõige olulisemaks sündmuseks Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames korraldatud rahvusvaheline Fintech Forum. Ürituse keskne teema – ühtse Euroopa digitaalse finantsturu tekitamine – andis loodetavasti teatud impulsi järgmisteks vajalikeks sammudeks. Muuhulgas, et Eesti ka oma rolli Euroopas selleks kasutaks.

Money 20/20

Muudest tegevustest saab ühe olulisemana välja tuua osalemise mainekal finantstehnoloogia konverentsil Money20/20 (Kopenhaagenis) ning EASi abiga Eesti fintechide väljapanemist seal. See oli suurepärane võimalus Eesti kui (finants)innovatiivse riigi tutvustamiseks, kuid eelkõige osalenud Eesti fintech-ettevõtete endi tutvustamiseks, kontaktide loomiseks ja äri edendamiseks.

GDPR miniseminar

Kolmandana tooksin välja miniseminari andmekaitse teemal, mis toimus aasta lõpus, aga ka aktiivset osalemist Rahapesu- ja Terrorismi Tõkestamise Seaduse muutmise protsessis.

Eesmärgid 2018. aastaks

2018. aastal on FinanceEstonia finantstehnoloogia töögrupi jaoks jätkuvalt olulised kolm suunda. Esiteks, Eesti fintechidele soodsa tegevuskeskkonna eest seismine, sealhulgas mõistliku õigusliku keskkonna ja seadusloome kujundamisel aktiivne osalemine. Teiseks, FinanceEstonia liikmetele vajalike kontaktvõimaluste loomine läbi erinevate ürituste korraldamise, näiteks EASi abil Money20/20 Amsterdamis, miniseminarid Eestis, üritused koostöös partneritega. Kolmandaks, Eesti fintechide maastiku kaardistamine, et kõigil oleks turul toimuvast selge ülevaade.