Finantstehnoloogia töögrupp kaardistas fintech sektori tugevusi ja nõrkusi

FinanceEstonia aitab kaasa Eesti fintech strateegia loomisel. 15. septembril toimunud fintech töögrupi kohtumisel kaardistati turuosalistega sektori tugevused, nõrkused, võimalused ning ohud.

FinanceEstonia aitab kaasa Eesti fintech strateegia loomisel15septembril toimunud fintech töögrupi kohtumisel kaardistati turuosalistega sektori tugevused, nõrkused, võimalused ning ohud.

FinanceEstonia tegevjuhi Anu Müürsepa sõnul on oluline fintech strateegia loomisega kiiresti edasi liikuda ning sektor ise on valmis sellesse sisuliselt panustama. “Näeme, et teised riigid teevad suuri jõupingutusi, et olla osa finantstehnoloogia eduloost. Täna on meil rahvusvaheliselt hea maine, mida tuleb nüüd ja kohe ära kasutada. Vastasel juhul kaotame oma unikaalse positsiooni,” ütles Müürsepp.

Kuna FinanceEstonia koondab suurt hulka fintech ettevõtteid, kes on ühiselt ka strateegia idee algatajateks, siis on ootused loodavale strateegiale suured. “Soovime ise panustada, et strateegial oleks tugev side reaalse eluga. Meid huvitab päriselt, et Eestil läheks hästi ning fintech sektor tunneb, et meil on võimalus sellele kaasa aidata,” lisas ta. Kui aga rääkida fintech sektori tänastest peamistest tugevustest, siis toob FinanceEstonia tegevjuht välja Eesti digiriigi ja olemasoleva ökosüsteemi kõikide toimivate digiteenustega ning mitmed meie senised fintech edulood ja nendega kaasneva rahvusvahelise maine. 

FinanceEstonia finantstehnoloogia töörühma juhi Jüri Lauri sõnul on riikide vahel finantstehnoloogia alal konkurents väga suur. “Võitjad on need, kellel on tugev strateegia. Mida varem see on loodud, seda suurem on eelis. Edu võtmeks on ka toetav ökosüsteem ja riigi tugevam panus seadusloomesse ning järelevalvesse,” ütles Laur.

FinanceEstonia ja teised turuosalised saavad Lauri hinnangul panustada strateegia loomisse sisendiga tänaste murekohtade osas ning nõustada praktilise kogemuse vaatenurgast. “Riigi poolt oleks vaja esimestes etappides koordineerivat tegevust, et vajalikud osapooled kokku koondada,” lisas ta. 

Eesti eelistena fintech maastikul toob Laur välja selle, et meil on tänu digiriigi kuvandile, elavale start-up maastikule koos riskikapitalistide usaldusega ning tehnoloogiliselt tugevale infrastruktuurile head eeldused skaleeritavate finantsteenuste ekspordiks. Täna piiravaks jäävad faktorid tunduvad sihipärase tegevuse läbi lahendatavad.

FinanceEstonia juhatuse liikme Piret Pauluse sõnul sai Eesti edulugu digiriigina teoks, kuna selle taga oli omal ajal selge, ambitsioonikas ja kõiki osapooli kaasav strateegia ning tegevuskava. “Fintech sektoris on seotud osapooli palju, seega ilma läbimõeldud ja mõjusa plaanita ei saa me olla edukad. Vaid selgelt sõnastatud ambitsioonikas visioon ja kokkulepitud tegevuskava saavad meile selles valdkonnas edu tagada,” ütles ta.

Turuosalised on Pauluse sõnul kindlasti parim testgrupp, et luua meetmeid, mis päriselt ka toimivad. “Dialoogis suudame luua plaani, millest sektor saaks võimendust ja riik otseselt kasu. Riigi roll peaks olema selles protsessis võrdse partneri oma, et mõelda aktiivselt kaasa ning luua meetmeid, mis toetaks strateegia loomise ja elluviimise protsessi,” lisas ta. Strateegia elluviimise võti saab aga olema just riiklikult kokklepitud fookustel, olemasolevatel ressurssidel ja üldisemalt valdkonnale siinse soodsa ettevõtluskeskonna loomisel.

Paulus rõhutab, et oleme riigina korduvalt tõestanud, et kui on olemas poliitiline tahe, ambitsioonikas plaan, vahendid ning fookus, siis oleme võimelised avaliku ja erasektori koostöös looma kogu maailmale eeskujuks olevaid lahendusi. “Meil ei ole palju puudu ja fintech sektor ise on kindlasti valmis, et panustada oma edulugude ja intellektuaalse kapitaliga muutmaks Eestit parimaks paigaks Euroopas, kus alustada ja kasvatada  parimaid finantstehnoloogia lahendusi maailmas. Pinnas on igaljuhul soodne, ajastusega ei tohiks lootuselt  hiljaks jääda.”