Finantsjulgeoleku Foorumist koorus koostöö Ida-Viru haridusklastriga 

FinanceEstonia Finantsjulgeoleku Foorumi

FinanceEstonia Finantsjulgeoleku Foorumi “Mida teha, et iga elanik oleks riigi julgeoleku tagatis?” arutelus osalenud Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur rõhutas koolide ja koolijuhtide olulisust rahatarkuse õpetamisel. Sama arutelu juhtinud FinanceEstonia juhatuse liige Reimo Hammerberg korjas mõtte üles, et jõuda ideest tegudeni.

Nii toimuski 18. aprillil esimene kohtumine Ida-Viru haridusklastri Hariduskopter esindajatega, et leida koolijuhte kaasates võimalusi rahatarkuse edendamiseks koolides. FinanceEstonia liikmetest osalesid kohtumisel lisaks Reimo Hammerbergile veel Bigbank Eesti juht Jonna Pechter ning Finora Panga juhatuse liige ja finantsjuht Kristi Hõrrak. 

Kohtumise tulemusel lepiti kokku, et teemaga edasi liikumiseks valitakse välja konkreetsed koolid, mille esindajatega viiakse koostöö alustamiseks läbi intervjuud vajaduste, praeguse olukorra ja eesmärkide kaardistamiseks. Selle pinnalt koostab FinanceEstonia initsiatiivgrupp konkreetse tegevusukava, kuidas oleks kõige asjakohasem abi anda ja koosööd teha ning liikuda konkreetsete koolide juurde. Eraldi jäi kõlama soov korraldada Ida-Viru koolide õppejuhtidele ja õpetajatele praktiline inspiratsiooniseminar, millest soovitakse kasvatada välja pilootprojekt teemast huvituvate koolide osalusel.

“Mind motiveeris selle ideega edasi liikuma mitu põhjust. Esiteks on Ida-Virumaal abi kõige rohkem vaja. Seda näitasid ka hiljutised valimised. Teiseks tekkis võimalus finantssektoril kodanikualgatuse korras midagi konkreetset ära teha, ootamata aeganõudvaid poliitilisi otsuseid. Lisaks on teema väga põnev ning pole paremat kohta, millesse oma aega investeerida, kui on seda haridus,” ütles Hammerberg.

Mõte hakkas hargnema FinanceEstonia Finantsjulgeoleku Foorumil kõlanud Hendrik Aguri mõttest: “Riiklikus õppekavas on rahatarkuse pädevused kenasti sees, aga soovitan finantssektoril kutsuda kokku koolijuhid ja juhtkonnad, et nendega otse rääkida. Koolijuhtidest sõltub väga palju kas mingeid initsiatiive viiakse ellu või mitte  – selleks ei ole vaja valitsuse või ministeeriumi sekkumist.”