Finantsinspektsioon valmistab ette juhendit finantsinnovatsiooni toetamiseks

Valmimisel oleva juhendiga selgitatakse Finantsinspektsiooni järelvalvepoliitikat uuendusmeelse finantssektori toetamiseks. Juhendi eelnõuga saab tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel.

Valmimisel oleva juhendiga selgitatakse Finantsinspektsiooni järelvalvepoliitikat uuendusmeelse finantssektori toetamiseks. Juhendi eelnõuga saab tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel

Finantsinspektsiooni innovatsiooni järelevalvepoliitika julgustab finantsettevõtteid rakendama uudseid tehnoloogial põhinevaid lahendeid, mis tegelevad riskikontrollidega. Masinõpe, tehisintellekt, arvutus- ja andmetöötlusvõimsus, suurandmestik, kliendi käitumispõhine analüüs jmt võivad muuta finantsasutuse riskijuhtimise ja finantssektoris klientidele teenuse osutamise ning vastavate nõuete täitmise efektiivsemaks.

„Tarbimisharjumuste muutudes kolib palju suhtlust tehnoloogial põhinevatesse kliendirakendustesse, kuhu omakorda integreeritakse vastavad teenuse osutamise nõuded. Sellises olukorras peab nii turuosaline, aga ka järelevalve klientide kaitsmiseks traditsiooniliselt paberile kirjutatud reeglite asemel senisest enam keskenduma vastavate süsteemide kontrollimisele,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Ettepanekuid ja tagasisidet juhendi eelnõule koguti finantsasutustelt märtsikuu lõpuni.

Kiire tehnoloogiline areng mõjutab märkimisväärselt finantssektorit, seal kasutatavaid ärimudeleid, teenuseid, tooteid ja rakendusi. See omakorda mitmekesistab finantsturgu, tagab laiema finantsteenuste kättesaadavuse ja võimaldab teenust potentsiaalselt odavamalt pakkuda, määrates seeläbi ka finantssektori piirkondliku konkurentsivõime.

„Väikesel Eestil on suurem võimalus saada rahvusvahelisest finantssektorist osa just tehnoloogial põhinevate uute ärimudelite rakendamisel. Finantsinspektsiooni ülesanne on oma pädevusvaldkonnas ja kontrollitud tingimustes seda julgustada ja ettevõtluskeskkonda selliselt toetada,“ lisas Nõmm.