Finantsinspektsioon kaardistab finantsinnovatsiooni takistavaid reegleid

FinanceEstonia soovitas Finantsinspektsioonil strateegilist innovatsiooni toetava vaate kujundamisel võtta arvesse, milliseid valdkondi soovitakse toetada, millistel valdkondadel on arengupotentsiaali ja millised valdkonnad aitavad saavutada Eestil maine- ja konkurentsieelist.

FinanceEstonia aitas Finantsinspektsioonil kaardistada finantsinnovatsiooni takistavaid reegleid. 

FinanceEstonia toetab algatusi, mille eesmärk on muuta finantsturg innovaatiliseks ja hästi toimivaks.

Riigil ja turu regulaatoril on võimalik kujundada keskkond, mis soosib innovaatilist arengut. Oluline on, et loodud igusraamistik ei takistaks uute teenuste pakkumist ega pidurdaks sel moel uuendusi ja innovatsiooni. FinanceEstonia arvates on vajalik defineerida, milline on Eesti riigi riskiisu ja strateegiline positsioon innovatsiooni toetamisel. 

FinanceEstonia soovitas Finantsinspektsioonil strateegilist innovatsiooni toetava vaate kujundamisel võtta arvesse, milliseid valdkondi soovitakse toetada, millistel valdkondadel on arengupotentsiaali ja millised valdkonnad aitavad saavutada Eestil maine- ja konkurentsieelist.

FinanceEstonia liikmete sõnul oleks abiks kui Eestis loodaks nn Regulatory Sandbox, mille raames luuakse keskkond innovaatiliste projektidega tegelemiseks, määrates ära innovaatiliste tegevuste mahud. Kuigi Eestis on sellega juba tegeletud juba mõni aasta tagasi, siis tänaseni ei ole seda loodud.