Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitseamet täiendasid finantsteenuste reklaami puudutavat juhendit

Käesoleva aasta algul koostasid Finantsinspektsioon (FI) ja Tarbijakaitseamet (TKA) soovitusliku juhendi “Nõuded finantsteenuste reklaamile” ja saatsid selle kooskõlastusringile.

Käesoleva aasta algul koostasid Finantsinspektsioon (FI) ja Tarbijakaitseamet (TKA) soovitusliku juhendi “Nõuded finantsteenuste reklaamile” ja saatsid selle kooskõlastusringile. Oma põhjalikud ettepanekud saatis ka FinanceEstonia krediidiandjate töörühm. 6. juunil toimus vestlusring, kus FI ja TKA tutvustasid juhendi uut versiooni. Kohal olid krediidiandjad, pangad, kindlustusseltsid.

“On väga hea meel, et uues versioonis võeti arvesse enamikke FinanceEstonia soovitusi. Usun, et see muudab juhendi lihtsamini järgitavaks. Tahan siinkohal tunnustada FI-d ja TKA-d, et nad on turuosalisi aktiivselt kaasanud”, ütles FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma juht Andrus Alber.

Olulisemad muudatused, mida FinanceEstonia pakkus ja millega uues juhendi versioonis on arvestatud:

  • Juhend laieneb kõigile finantsteenuse pakkujatele, mitte vaid neile, kelle üle teostab järelevalvet FI
  • Reklaami kavandamisel ei ole vaja defineerida sihtturge ja sihtrühmi, kellele reklaam ei ole suunatud
  • Sisereeglite kehtestamisel võib lähtuda proportsionaalsuse nõudest ehk bürokraatia nõuded on algsest versioonist väiksemad
  • Tootevõrdluste puhul on oluline toodete võrreldavus, mitte laenuandjate litsentsi staatus
  • Iga neutraalset teavet ei tule automaatselt lugeda reklaamiks ning lubatud on ettevõtte tutvustus heategevusprojektides jm ilma vajaduseta lugeda seda finantsteenuse reklaamiks

Kohtumisel jäid siiski veel üles mõned aspektid, mis seotud sotsiaalmeedia ja online meedia reklaamidega, s.h. Google AdWordsi piirangutega seonduv. FI ja TKA lubasid veel mõelda, kuidas neid teemasid paremini sõnastada. Seejärel kinnitatakse juhend ja see jõustub kuue kuu möödumisel.

Andrus Alberi sõnul kerkis kohtumisel päevakorda ka kehtiva reklaamiseaduse sõnastus, mis on ebaproportsionaalselt piirav ning vähendab konkurentsi ja innovatsiooni. Nii turuosalised kui FI on endiselt veendunud, et neid piiranguid tuleks leevendada. “Ma väga loodan, et juba aasta tagasi FinanceEstonia poolt ministeeriumitele tehtud ettepanek reklaamiseadust muuta, hakkab lõpuks ka liikuma. Seni ei ole kahjuks ei ministeeriumite ametnikud ega poliitikud soovinud seda teemat arutada,“ lisas Alber.