FinanceEstoniaga liitus kaks uut liiget

Veebruaris liitus FinanceEstoniaga kaks uut liiget: likviidsete tagatiste finantseerimisele keskenduv Hüpoteeklaen OÜ ja Eesti suurim online krediidi pakkuja Creditstar Estonia AS.

Veebruaris liitus FinanceEstoniaga kaks uut liiget: likviidsete tagatiste finantseerimisele keskenduv Hüpoteeklaen OÜ ja Eesti suurim online krediidi pakkuja Creditstar Estonia AS.

Hüpoteeklaen OÜ

Ettevõte asutati 2009. aastal, kui kinnisvaraturul ja Eesti majanduses toimus seisak ning laenu saamine oli äärmiselt raske. Selle leevenduseks tuldi välja hüpoteeklaenuga ehk laenuga kinnisvara tagatisel.

Hüpoteeklaen on antud sektoris turuliider, olles keskendunud likviidsete tagatiste finantseerimisele. Hüpoteeklaen on selge struktuuriga ja läbipaistev äriühing, mille finantsseisu on alates 2010. aastast auditeerinud rahvusvaheline audiitorfirma Ernst & Young.

2016. aasta algusest on tarbijakrediitide väljastamine muutunud Eestis litsentseeritud tegevuseks. Hüpoteeklaen oli üks esimesi, kes sai tegevusloa Finantsinspektsioonilt 2016. aasta alguses.

FinanceEstonia liikmeks astuti Hüpoteeklaen OÜ juhatuse liikme Toomas Paju sõnul peamiselt põhjustel, et:

  • FinanceEstonia hääl sõnumi edastajana seaduseloojatele on tugevam, kui meie enda üksik hääl;
  • FinanceEstonia võimaldab jagada oma kogemusi ja kuulata teiste omi;
  • Tundus loogiline kuuluda organisatsiooni, kuhu mitmed ettevõtted, kellega tihti suhtleme, juba kuuluvad;
  • Meie jaoks on oluline hoida laenuandjate mainet kõrgel, olla vastutustundlik laenuandja;
  • Soovime rääkida reklaamiseaduse muutmise vajalikkusest;
  • Soovime rääkida laenuandjate statistilise koondaruandluse vajalikkusest;
  • Hindame laenuandja ausat ja läbipaistvat suhet oma klientidega ja turuga.

Creditstar Estonia AS

Creditstar Estonia AS kuulub online krediidi ja pangavälise väikefinantseerimise valdkondades tegutsevasse rahvusvahelisse finantstehnoloogia gruppi Creditstar Group.

Rahvusvaheline finantseerimisettevõttena ollakse pangavälise väikefinantseerimise üks teerajajaid Eestis. Turul pakutakse mugavaid, paindlikke ja arusaadavaid finantstooteid, mis vastavad klientide ootustele ja vajadustele. Teenuse kasutajale pakutakse kindlustunnet ootamatute väljaminekute suhtes ja antakse võimaluse kasutada soodsaid ostuvõimalusi just siis, kui seda on kõige rohkem vaja.

Creditstar Estonia ärijuht Tanel Lassik rääkis, et FinanceEstonia liikmelisus võimaldab saada ülevaadet turul toimuvast ning turgu mõjutavatest teguritest. Pakub võimaluse sektoriga ühiseks aruteluks turuspetsiifiliste küsimuste osas ning lisab ühtsust seadusloome ja regulatsioonide kujundamisel.