FinanceEstonia tunnustab usaldusväärseid ühisrahastusplatvorme hea tava märgisega

Hea tava nõuete järgimisega annavad portaalid märku, et tegutsevad jätkusuutlikult ja vastutustundlikult ning seda jälgib hea tava komisjon. Märgisega tunnustatud Eestis tegutsevad portaalid on Bondora Capital, Crowdestate, EstateGuru ja Fundwise.

Hea tava nõuete järgimisega annavad ühisrahastusportaalid märku, et tegutsevad jätkusuutlikult ja vastutustundlikult ning seda jälgib hea tava komisjon. Märgisega tunnustatud Eestis tegutsevad portaalid on Bondora Capital, Crowdestate, EstateGuru ja Fundwise.

Hea tava eesmärk on tunnustada usaldusväärseid ühisrahastusportaale, toetada nende häid praktikaid ja arendada koostööd. Hea tava komisjoni tööd juhtiva advokaadibüroo NJORD partneri Anne Veerpalu sõnul on FinanceEstonia ühisrahastuse hea tava hetkel täiendamisel, et reageerida vahepeal edasi arenenud õigusraamistikule. “Tulemas on Euroopa Liidu regulatsioon, mis ühtlustab õigusraamistiku kogu regioonis, kuid sellega läheb veel paar aastat aega, seega tava muutmisega üritame portaale motiveerida muudatuste suunas juba täna liikuma. Suurimaks väljakutseks ja osaliselt ka heas tavas toodud reeglite eesmärgiks on investorite teadlikkuse tõstmine portaali enda tegevuse kaudu ja portaalide vastutustundliku toimimise tagamine. Komisjoni otsusega väljastatud märgised annavad investoritele täiendava kindluse nende portaalide tegevuse kohta,” rääkis Veerpalu.

Ühisrahastuse hea tava olulisust ja vajadust kinnitab FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juht ja EstateGuru tegevjuht Mihkel Stammi sõnul sel nädalal avalikkuseni jõudnud Läti päritolu portaali sulgemine. Ta rõhutab, et portaalide puhul tuleb investoritel jälgida nende tegevust laiemalt ja uurida vajadusel lisa. 

“Kindlust portaali usaldusväärsusest saab sellest, kui see on mõne regulaatori juures litsentseeritud. Vaadata tasub ka seda, kui kaua on platvorm tegutsenud, kes on omanikud, millised on majandustulemused ja millist tagasisidet on sellele kasutajad andnud,” rääkis ta. Ehkki Euroopa Liidu tasemel on regulatsioonid veel väljatöötamisel, on mitmed liikmesriigid praeguseks kehtestanud enda regulatsioonid. Eesti puhul annab Stammi sõnul kindlust FinanceEstonia poolne kontroll, hea tava reeglid ning hea tava märgise väljastamise iga-aastane vastavuskontroll.

FinanceEstonia väljastatav hea tava märgis antakse ühisrahastusportaali pidajale hea tava nõuetega kooskõlas tegutsemise põhjal. Hea tava märgise saanud portaalid peavad kinni oma kohustustest andmekaitse, rahapesu tõkestamise ja tarbijakaitse vallas. Märgise andmise üle otsustab FinanceEstonia ühisrahastuse komisjon, kes kontrollib hea tava nõuete järgimist.

Ühisrahastuse hea tavaga saab tutvuda siin.