FinanceEstonia tugevdas suhteid Soome kolleegidega

FinanceEstonia juhatuse liige Rauno Klettenberg kohtus 23. jaanuaril Helsingis kolme Soome katusorganisatsiooni – Finance Finland, Fintech Finland ja Helsinki Fintech Farm – esindajatega.

FinanceEstonia juhatuse liige Rauno Klettenberg kohtus 23. jaanuaril Helsingis kolme Soome katusorganisatsiooni – Finance Finland, Fintech Finland ja Helsinki Fintech Farm – esindajatega.

“Eesti ja Soome finantssektori ettevõtted teevad tihedat koostööd, samuti on suhtluses kahe riigi järelevalveasutused. Saame koos palju ära teha tugevama regionaalse finantsökosüsteemi loomisel,” kinnitas Klettenberg pärast Soome kolleegidega kohtumist.

Finance Finland räägib aktiivselt kaasa kohaliku finantssektori regulatiivse keskkonna kujundamisel ning esindab liikmete ühiseid huve. Euroopa Liidu regulatsioonide kasvu tingimustes peetakse oluliseks kasvavat koostööd ka teiste Põhjamaade partnerite, sh FinanceEstoniaga.

Fintech Finland eesmärk on finantstehnoloogia teenuste ja ettevõtete toetamine nii Soomes kui ka rahvusvaheliselt. Katusorganisatsioonina esindatakse ligi 70 fintech ettevõtet.

“Arutasime, kuidas soodustada FinanceEstonia ja Fintech Finland liikmete omavahelist paremat võrgustamist ja ühiste ürituste korraldamist, et toetada sektori arengut ja suuremat rahvusvahelistumist,” lisas Klettenberg. Samal eesmärgil toimus kohtumine ka Helsingi Fintech Farmi esindajatega.

 

Foto: Shutterstock