FinanceEstonia tegi valitsusele ettepanekud finantssektori konkurentsivõime tõstmiseks

FinanceEstonia kohtus 24. märtsil esimest korda ühiselt rahandusminister Keit Pentus Rosimannuse ja ettevõtlusminister Andres Sutiga. Kohtumisel tutvustas FinanceEstonia ettepanekuid pandeemiast mõjutatud majanduse turgutamiseks, ning arutati ka paljude teiste teemade üle. Lepiti kokku, et mitmete teemadega jätkatakse koostööd juba väiksemates töögruppides.
 • FinanceEstonia juhtis valitsuse tähelepanu finantssektori väljakutsetele ja vajadustele
 • Ühiselt arutleti nii kriisimeetmete, pensionireformi, rahapesu tõkestamise kui isikusamasuse piirangute leevendamise teemadel
 • Koostöö jätkub väiksemates töögruppides ministeeriumi osakondade ja ametnikega

FinanceEstonia kohtus 24. märtsil rahandusminister Keit Pentus Rosimannuse ja ettevõtlusminister Andres Sutiga. Kohtumisel tutvustas FinanceEstonia ettepanekuid pandeemiast mõjutatud majanduse turgutamiseks, ning arutati ka paljude teiste teemade üle. Lepiti kokku, et mitmete teemadega jätkatakse koostööd juba väiksemates töögruppides.

FinanceEstonia saatis veebruaris ja märtsis valitsusele ettepanekud Eesti finantssektori konkurentsivõime tõstmiseks. Välja käidud ettepanekutes puudutati nii pensionireformi kui meetmeid viirusest puudutatud majanduse turgutamiseks. Arutleti ka rahapesu tõkestamise, isikusamasuse tuvastamise piirangute leevendamise vajaduse, vastutustundliku laenamise ja roheteemadel.

FinanceEstonia tõi välja, et Eesti kapitaliturud kuuluvad ühtede väiksemate hulka kogu maailmas. Selleks, et tagada väike ja keskmise suurusega ettevõtetele parem ligipääs kapitaliturgudele ja läbi selle ka suurema osa Eesti ettevõtjate lihtsam juurdepääs rahastamisele läbi kapitalituru, ning et kaasata lisaks pangalaenudele lisakapitali ning teiselt poolt luua ka täiendavaid investeerimisvõimalusi kohalikele investoritele (sh jaeinvestoritele), peaks oluliselt parandama Eesti kapitaliturgude ökosüsteemi.

Ettepanekud valitsusele:

 • riigi omanduses olevate ettevõtete erinevate finantsinstrumentide pakkumise suurendamine
 • prospektimääruse lävendi tõstmine 8 miljoni euroni
 • krediidiandjate võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise lubamine börsil

Ühisel kohtumisel tutvustati pikemalt ka ettepanekuid pensionivaesuse kõrvaldamiseks Eestis. FinanceEstonia juhtis tähelepanu asjaolule, et lisaks II pensionisambast väljujatele on uuringute järgi suur osa kõhklejaid, keda tuleks paremini informeerida nende sammude tagajärgedest ning valikuvõimalustest, mis neil seoses teise samba reformiga on. 

Ettepanekud valitsusele:

 • II samba peatatud 4% sissemaksete ja saamata jäänud tootluse varasem hüvitamine
 • II samba sissemaksete vabatahtlik suurendamine ja tööandja pensioni kehtestamine
 • pensioniosakute pantimise võimaldamine

Ettepanekutes finantssektori konkurentsivõime tõstmise üle käsitleti Eesti innovatsiooniisu ja vastava riskiisu puudust, millest tulenevalt finantstehnoloogia ettevõtted ei ole Eestist huvitatud ja liiguvad mujale (nt Leetu). Piirkondliku lennujaama andsime Riiga, kas tulevane finantskeskus läheb Vilniusesse?

Ettepanekud valitsusele:

 • rahapesu tõkestamise parendamine läbi andmevahetuse reeglite lihtsustamise
 • isikusamasuse tuvastamise piirangute leevendamine
 • vastutustundliku laenamise põhimõtete rakendamine
 • tütarühingu osaluse müügi maksuvabastuse rakendamine

FinanceEstonia tutvustas kohtumisel ettepanekuid KredExi uuteks meetmeteks COVID-19 tagajärgede leevendamisel. Samuti pakkus FinanceEstonia välja, et kapitaliturgude arendamiseks võiks laiendada KredExi pakutavaid käenduse ja tagatise meetmeid ka ettevõtete võlakirjadele. 

Ettepanekud valitsusele:

 • KredExi laenu- ja garantiiskeemide laiendamine krediidiandjate poolt välja antud väike ja keskmise suurusega ettevõtete laenudele
 • KredExi garantiiskeemide laiendamine ettevõtete võlakirjadele
 • KredExi (SmartCapi) allfondi moodustamine, mis investeeriks ettevõtete võlakirjadesse või muus vormis laenudesse (allutatud laenud, mezzanine vms)