FinanceEstonia tähelepanekud ja soovitused majanduse elavdamiseks

Eesti otsib täna koos ülejäänud Euroopaga majanduskasvu elavdamise võimalusi. Riigi konkurentsivõime, majanduskasvu ning uue kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomise eest seisva finantssektori katusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg toob välja ettepanekud sektori arenguks.

Eesti otsib täna koos ülejäänud Euroopaga majanduskasvu elavdamise võimalusi. Riigi konkurentsivõime, majanduskasvu ning uue kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomise eest seisva finantssektori katusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg toob välja ettepanekud sektori arenguks. Esmalt on tähelepanuväärne, et üks olulisemaid FinanceEstonia majanduse elavdamise ettepanekuid jõudis koalitsiooni programmi – riigiettevõted börsile.

Maksukeskkond

Maksukeskkonna stabiilsus tagab usalduse riigi majandusruumi vastu. Muudatused, mida maksunduses teha, peavad olema eelnevalt hästi läbi kaalutud ning nende eesmärk ja mõju defineeritud. Tänases olukorras peame oluliseks siiski ka tööjõumaksudega seonduvat, mis võimaldaks kergendada alustavate ning kõrge tööjõu osakaaluga ettevõtete maksukoormust. See puudutab ennekõike ettevõtteid, kelle tulu osakaal pole veel suur ning tulumaksuvabastus neid piisavalt ei toeta, kuid väjavaated ettevõtte kasvuks on head. Meil on täna puudu ka tütarühingu osaluse müügi maksuvabastus, mis on olemas enamuses Euroopa riikides.

Elanike majanduslik heaolu

Eesti vajab investeerimisreegleid, kus kohalikud pensioni- ja investeerimisfondid saaksid tänasest suuremas mahus investeerida Eesti majandusse. Oluline on toetada finantsinstrumentide pakkumist kohalikul väärtpaberiturul, mida saab teha just läbi riigiettevõtete aktsiate ja võlakirjade börsile toomise. See suurendab oluliselt nende ettevõtete läbipaistvust ning kasvatab ka usaldust riigisektori vastu tervikuna. Tekivad ka kauaoodatud investeerimisvõimalused kohalikele inimestele, kes saavad paigutada sääste oma riigi ettevõtetesse. Riigivõlakiri on samuti ammu oodatud instrument ning õigustab end juhul, kui riigi poolt tehtavad investeerimisotsused on hästi läbi kaalutud ning toetavad pikaajalist majanduskasvu.

Ettevõtluse arendamine

Toetame meetmeid kapitali kättesaadavuse parandamiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning soovime kodumaise kapitalituru arendamist viisil, mis oleks majanduslikult jätkusuutlik. Konkreetseks sammuks oleks prospekti regulatsiooni muutmine punktides, mis lihtsustavad turult kapitali kaasamist väiksematele emissioonidele. See on oluline, sest toetab SME’de kasvuvõimalusi ning tagab ka suurema maksulaekumise läbi uute töötkohtade tekkimise.

Jätkata tuleks innovatiivsete valdkondade toetamist nagu finantstehnoloogia sektor, kus ka Eesti suurusel riigil on head eeldused silma paista. Seda saab teha vaid läbi atraktiivse majandusruumi ning soodsa seadusandluse tagamise. Ühe näitena tooks välja distantsilt isikutuvastamise meetmete lihtsustamise.

2011. aastal asutatud FinanceEstonia koondab tänaseks 66 liiget ning keskendub finantstehnoloogia, kapitaliturgude, ühisrahastuse, privaatpanganduse ning krediidiandjate teemadele.