FinanceEstonia soovib tuua Eestisse varakate perede investeeringuid

Varakad perekonnad seisavad sageli silmitsi väljakutsega, kuidas oma pere vara säilitada ning järgnevatele põlvedele edasi anda. Mujal maailmas kasutatakse selleks sageli nii usaldusfonde ehk truste kui ka erahuvides sihtasutusi, kirjutab Urmas Kaarlep.

Varakad perekonnad seisavad sageli silmitsi väljakutsega, kuidas oma pere vara säilitada ning järgnevatele põlvedele edasi anda. Mujal maailmas kasutatakse selleks sageli nii usaldusfonde ehk truste kui ka erahuvides sihtasutusi, kirjutab Urmas Kaarlep, kes veab FinanceEstonia nimel erahuvides sihtasutustele kohalduva seaduste parendamise väljatöötamist.

Kuivõrd rahvusvaheline nõudlus selliste vahendite järele kasvab, on ka Eestil võimalus meelitada välismaiste jõukate perekondade vara Eestisse, rakendades uut õigusakti, mis võimaldab mitteresidentidel moodustada Eestis eraõiguslikke sihtasutusi. See omakorda võib tuua kaasa kodumaise varahaldussektori, kinnisvarainvesteeringute ja välismaiste otseinvesteeringute kasvu.

Erahuvides sihtasutuse kasutamise eelised on eelkõige:

  • Perevara jagunemise ja vara pereringist väljapoole müümise vältimine.
  • Perevara kaitsmine asutaja või järeltulevate põlvkondade pankroti korral.
  • Maksuefektiivne võimalus (eriti pärast dividenditulu topeltmaksustamise kaotamist) erinevatele pereliikmetele perekonna hartas loetletud toetuste väljamaksmisel, näiteks koolitustoetus, esimese kodu soetamise toetus jms.
  • Maksuefektiivne ja juriidiliselt läbipaistev võimalus asutaja ja järeltulevate põlvkondade pensionipõlve ja võimalike haiguskulude finantseerimisel.

Eraõiguslike sihtasutuste süsteem toimib täna näiteks Madalmaades, Austrias, Belgias, Maltal ja Luksemburgis. Eestis toetaks seda piisavalt lihtne ja soodne maksusüsteem, väljakujunenud digitaristu, sh e-residentsuse võimalus, valitsuse hoiak välisinvestorite Eestisse tõmbamisel ja investorisõbralik keskkond.

FinanceEstonia on praeguseks kohtunud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajatega. Mõlema ministeeriumiga on saavutatud konstruktiivne koostöö. Praegu koostatakse konkreetseid ettepanekuid nii Sihtasutuste seaduse kui ka Tulumaksuseaduse muutmiseks, mis peaksid valmima septembrikuu jooksul. Ettepanekute koostamist veavad FinanceEstonia poolt Urmas Kaarlep ja advokaadibüroo Raidla Ellex.