FinanceEstonia soovib tõsta suurema fookuse rohefinantseerimisega seotud teemadele

Rõõmustav on olnud näha FinanceEstonia liikmete suurt huvi ja toetust rohefinantseerimisele ja ESG-dele keskenduva töögrupi alustamiseks. Järgmistest sammudest anname märku juba peatselt!

Rõõmustav on olnud näha FinanceEstonia liikmete suurt huvi ja toetust rohefinantseerimisele ja ESG-dele keskenduva töögrupi alustamiseks. Järgmistest sammudest anname märku juba peatselt!

Jätkusuutlikkusele ja rohepöördele pööratakse üha rohkem tähelepanu ka finantssektorist. Viimane asta on toonud meile palju põnevaid uudiseid ka meie liikmetelt, kes näitavad initsiatiivi ja harivad oma tegevuse läbi ka ülejäänud ühiskonda.

Aprillikuus viisime FinanceEstonia liikmete seas läbi küsitluse, milles uurisime huvi ja valmisolekut käivitada neile teemadele keskenduv töögrupp. Huvi töögrupi käima lükkamiseks oli suur ja teemasid, mis sektoriülest tähelepanu vajaksid on mitmeid.

Näiteks toodi välja vajadus leida võimalusi, kuidas Eesti ESG-teemadega ka rahvusvahelisel tasandil pildile tuua, et siia rohkem ettevõtteid meelitada. Samuti peeti vajalikuks suunata tähelepanu rohepesule ning andmekogumisele, et ettevõtetel oleks võimalus oma tegevust nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt mõõta ning võrrelda.

Välja toodi ka vajadus rääkida kaasa seadusandluses, sh Euroopa-ülese regulatsiooni kohandamisel Eestis ning praktiliste suuniste loomine turuüleseks kasutamiseks ja jagamiseks.

Kõik huvilised on oodatud veel oma huvist ja valmisolekust märku andma Anu Müürsepale (anu.muursepp@financeestonia.eu).

Järgmiste sammude kohta jagame infot juba maikuu jooksul!