FinanceEstonia osales Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua kohtumisel

FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar osales 23. ja 24. veebruaril Pariisis toimunud Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua (Roundtable of EU Financial Centers and Federations) kohtumisel. Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks loodud ümarlaua seekordne kohtumine keskendus Euroopa ühise kapitalituru loomise ja kestliku rahastuse teemadele.

FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar osales 23. ja 24. veebruaril Pariisis toimunud Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua (Roundtable of EU Financial Centers and Federations) kohtumisel. Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks loodud ümarlaua seekordne kohtumine keskendus Euroopa ühise kapitalituru loomise ja kestliku rahastuse teemadele.

Finantskeskuste ümarlaua laiem eesmärk on edendada Euroopa Liidus ühise finantsturu loomist ning tugevdada finantsteenuste alast koostööd ja infovahetust liikmesriikide vahel. “Ühtse kapitaliturgude liidu kiire väljakujundamine on Euroopa Liidu jaoks eriti aktuaalne pärast Ühendkuningriigi liidust väljumist. Muu maailmaga konkurentsis püsimiseks on vaja Euroopa ühtne turg toimima saada. Täna on Euroopa kapitaliturg killustunud ning tugevalt panganduskeskne, mis tähendab, et kogu riski võtavad pangad. Konkurentsivõime tõstmiseks oleks vaja nii ühist lähenemist kui ka võimalust riski rohkem turule edasi kanda,“ ütles Saar.

Finantskeskuste ümarlaua eesmärgiks on ka ühtsete kestliku rahastuse standardite vastuvõtmise toetamise. “Kestlik rahastus on kogu Euroopa poliitiline valik, mida finantssektor aitab ellu viia. Pariis on sel teemal kliimalepete sünnikohana eriti aktiivne ning huvitatud ümarlaua eesistujana toetama sel teemal parimate praktikate vahetamist liikmete vahel,“ lisas Saar.

Euroopa Liidu konkurentsivõimet soovitakse ümarlaua tasandil parandada veel finantsteenuste digitaliseerimise edendamise ning finantssektori praeguse ja tulevase tööjõuvajaduse rahuldamisega tegelemise kaudu.