FinanceEstonia ootab riigilt samme isikusamasuse tuvastamise nõuete ja korra muutmisel

FinanceEstonia liikmed leiavad, et kehtivatel reeglitel on tugev negatiivne mõju Eesti finantssektori konkurentsivõimele. Ministeeriumilt loodetakse määruse uue versiooni menetlusprotsessi kiirendamist murekohtade lahendamiseks.

FinanceEstonia liikmed leiavad, et kehtivatel reeglitel on tugev negatiivne mõju Eesti finantssektori konkurentsivõimele. Ministeeriumilt loodetakse määruse uue versiooni menetlusprotsessi kiirendamist murekohtade lahendamiseks.

Kehtiva määruse suuremateks probleemideks on liiga jäigad reeglid võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Määrus ei lähtu rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest ega võta arvesse kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi.

Isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrolli tehniliste nõuete määruse uue versiooni koostamine on kestnud juba mõnda aega. FinanceEstonia esitas ministeeriumile turuosaliste tagasiside 2020. aasta detsembris. Pärast seda ei ole määruse uuendamisel märkimisväärset edasiminekut toimunud ning erasektor ootab Rahandusministeeriumilt tagasisidet ja infot edasiste sammude kohta. 

Ministritele saadetud pöördumises toovad liikmed välja, et praegu kehtivate reeglite järgi saavad ettevõtted infotehnoloogiliste vahendite abil tuvastada üksnes selliseid isikuid, kellel on kehtiv ID-kaart või juurdepääs kõrge usaldusväärsusega eIDAs süsteemile, millele vastavaid süsteeme on praeguseks registreeritud vähem kui pooltes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Seetõttu ei ole kehtiva määruse nõudeid järgides võimalik suurema osa isikute puhul tehnoloogilisi vahendeid kasutada ning see raskendab Eesti ettevõtete teenuste pakkumist teistesse liikmesriikidesse.

FinanceEstonia juhib ministritele saadetud kirjas tähelepanu, et Eesti finantsettevõtetele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kehtestatud isikusamasuse tuvastamise nõuded ei ole adekvaatsed ning  paindlikum lähenemine annaks Eesti finantssektorile võrdsed võimalused konkureerida teiste liikmesriikide ettevõtetega.