FinanceEstonia liikmete üldkoosolekul kinnitati aastaaruanne, eelarve ja edasine tegevusplaan

12. juunil toimus FinanceEstonia liikmete üldkoosolek, kus kinnitati 2017 aastaaruanne, 2018. aasta eelarve ja tegevusplaan ning põhikirja muudatus, millega anti juhatuse pädevusse ühingu tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

12. juunil toimus FinanceEstonia liikmete üldkoosolek, kus kinnitati 2017 aastaaruanne, 2018. aasta eelarve ja tegevusplaan ning põhikirja muudatus, millega anti juhatuse pädevusse ühingu tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

Üldkoosolekul otsustati, et finantssektori esindusorganisatsiooni eesmärgiks on ka edaspidi senise tegevuse jätkamine ja arengu tagamine. Fookuses on seejuures FinanceEstonia liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine, dialoogi tagamine turuosaliste vahel töögruppides, FinanceEstonia nähtavuse tõstmine ning koostöö teiste esindusorganisatsioonidega Eestis ja kaugemal.

FinanceEstonia viie töögrupi juhid tegid üldkoosolekul ülevaate senistest tegevustest ning eesmärkidest:

  • Kapitaliturgude töörühma peamine eesmärk on tagada tugev regionaalne kapitaliturgude ökosüsteem, sh paljude turuosaliste, finantseerimisvõimaluste ja investeerimisvalikutega.
  • Fintech töörühma peamine eesmärk on fintech ettevõtetele rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest seismine, selleks vajalike kontaktide loomise toetamine ja kohaliku fintech kogukonna huvide esindamine.
  • Krediidiandjate ja –vahendajate töörühma peamine eesmärk on edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat finantsteenuste turgu ning aidata kaasa turuosaliste maine tõstmisele.
  • Privaatpanganduse töörühma peamine eesmärk on rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest seismine.
  • Ühisrahastuse töörühma peamine eesmärk on olla kontstruktiivseks partneriks seadusandjale, visualiseerida valdkonna statistikat ning tegeleda sektori eneseregulatsiooniga.

Pärast üldkoosoleku ametliku osa lõppu tegi rahandusminister Toomas Tõniste ülevaate Eesti majandus- ja rahanduspoliitikast ning vastas kohal olnud liikmete tekkinud küsimustele. Seejärel tutvustasid Tanel Rebane ja Elar Ollik Ettevõtluse arendamise suunad EASis.

Aitäh kõikidele liikmetele aktiivse osaluse eest! Kokku osales üldkoosolekul 69% hääleõiguslikest liikmetest. FinanceEstonia liikmete arv on kokku 91.

FinanceEstonia liikmete üldkoosoleku protokoll

Fotod: Egert Kamenik