FinanceEstonia liikmete arv on kasvanud 67-ni

FinanceEstonia asutati 2011. aastal 17 asutajaliikme poolt. Tänaseks on organisatsioon kasvanud jõuliselt ning liikmete arv on tõusnud 66-ni, neist viis viimast lisandus oktoobris.

FinanceEstonia asutati 2011. aastal 17 asutajaliikme poolt. Tänaseks on organisatsioon kasvanud jõuliselt ning liikmete arv on tõusnud 67-ni, neist kuus viimast lisandus oktoobris. 

Oleme oluliseks eestkõnelejaks finants- ja majanduskeskkonna arengu ning seadusloome protsessides. Meie tegevus on suunatud eesmärgile, et Eestis tekiks uusi innovaatilisi ettevõtteid ning loodaks suurema lisandväärtusega töökohti. Meie jätkusuutlikkus ja tugevus on meie liikmed.
FinanceEstonia fookusvaldkondadeks on finantstehnoloogia, ühisrahastus, privaatpangandus ning krediidiandjad. Lisaks oleme juba algusaastatest alates seisnud selle eest, et kohalike ettevõtete jaoks paraneks kapitali kättesaadavus ning kapitaliturg oleks oluliselt mitmekülgsem. Võitjateks on nii finantsvaldkonna ettevõtted kui kogu Eesti majandus.
Olles Euroopa finantskeskuste ümarlaua liige, teame, et Eesti omab ka piiri taga head mainet. Meid teatakse kui innovatsioonile avatud ning arengule orienteeritud riiki. Vaatamata sellele ei tohi me ära unustada, et meie väikese riigi eelis ja võimalus on olla paindlik ning uuenduslik. Nii Euroopas, kui maailmas tervikuna, on finantsteenuste valdkonnas toimumas innovatsiooni ja tehnoloogia võidukäik. See on valdkond, kuhu saab edukalt panustada ja millest võiks võita ka väikeriik Eesti.
Seisame selle eest, et siinsed ettevõtted omaksid kiirelt arenevas keskkonnas rohkem võimalusi ning saaksid oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Lisaks juba tänastele, rahvusvaheliselt tuntud Eesti ettevõtetele, kellest paljud on ka meie liikmed, tahame olla teerajajaks uutele tulijatele, kelle konkurentsivõime sõltub sellest, kui atraktiivne on meie riik praegu ja ka tulevikus. Usume, et siin saame koos oma liikmeskonna ja partneritega jätkuvalt palju ära teha.

Rauno Klettenberg
FinanceEstonia juhatuse esimees