FinanceEstonia: laenureklaame keelustava seaduse kiirustatud vastuvõtmine vähendab konkurentsi finantssektoris

18. veebruaril tuleb riigikogus teisele lugemisele laenureklaamide keelustamise seaduseelnõu. Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia esindajate sõnul tuleks enne seaduse eelnõu arutamisega edasi minemist põhjalikumalt analüüsida plaanitavate muudatuste mõju konkurentsile Eesti turul ning finantssektori rahvusvahelisele konkurentsivõimele.

18. veebruaril tuleb riigikogus teisele lugemisele laenureklaamide keelustamise seaduseelnõu. Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia esindajate sõnul tuleks enne seaduse eelnõu arutamisega edasi minemist põhjalikumalt analüüsida plaanitavate muudatuste mõju konkurentsile Eesti turul ning finantssektori rahvusvahelisele konkurentsivõimele.

Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata teisele lugemisele televisioonis ja raadios laenureklaamide keelustamise eelnõu, millele lisatud täiendus kohustaks kõiki laenupakkujaid ka teistes kanalites tehtavaid reklaame tarbijakaitseametiga kooskõlastama.

“FinanceEstonia toetab kiirlaenuandjate tegevuse reguleerimist ning vastutustundliku laenuandmise ja –võtmise põhimõtteid, kuid see ei tohi toimuda konkurentsi vähendamise hinnaga. Sellisel kujul reklaamiseadus eelistab olemasolevaid suuri laenuandjaid ja piirab uutele finantsettevõtetele Eesti turule sisenemist. Seadusega soovitakse keelustada igasugune tarbimiskrediidi toodete reklaam televisioonis ja raadios, mitte ainult nn kiirlaenu reklaamid,” räägib FinanceEstonia juhatuse esimees Aare Tammemäe. Tammemäe sõnul seisab FinanceEstonia turu avatud toimimise ja innovatsiooni, mitte olemasolevate suuremate laenajate eelistamise eest. “FinanceEstonia liikmete hulgas pole täna kiirlaenu pakkuvaid ettevõtteid,” täpsustab Tammemäe.

Riigikogus ootab vastuvõtmist veel kaks laenuturgu reguleerivat eelnõud. Neist esimene seaks ülempiiri tarbimislaenude krediidi kulukuse määrale ning teise kohaselt peaksid laenufirmad hankima finantsinspektsioonist tegevusloa ja ka nende edasine tegevus viidaks inspektsiooni järelvalve alla.

“Meie ettepanek majandusministeeriumile on olnud need kaks olulist eelnõud vastu võtta, olles ka konsulteerinud eelnevalt finantsinspektsiooniga. Kui nende seadustega ei suudeta tarbijate huve ja õigusi piisaval määral kaitsta ning reklaami keelustamise osas on tehtud põhjalik mõjuanalüüs, on põhjust reklaamiseaduse muutmine taas päevakorda tõsta,” ütleb Tammemäe. FinanceEstonia juhatuse esimehe sõnul puudub hetkel selgus ka selles osas, millised kriteeriumid täpselt reklaamidele kehtima hakkaksid ja palju see kontroll aega ja raha nõuab. “Sellisel kujul seaduse vastuvõtmine võib halvemal juhul peatada innovatsiooni kogu sektoris ning on pannud paljusid finantsettevõtteid mujal Euroopas õlgu kehitama, kes muidu võiksid olla huvitatud siinsele turule sisenemisest uute toodete ja finantsteenuste lahendustega,” kinnitab Tammemäe.

FinanceEstonia on 2011. aastal loodud finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärk on luua arenguvõimalusi liikmetele ja toetada majandusarengut läbi valdkonna rahvusvahelistumise, innovatsiooni ja kapitali kättesaadavuse parandamise. FinanceEstonia koondab enam kui 60 liiget.