FinanceEstonia kutsub kõiki liikmeid osalema nullbürokraatia projektis

Nullbürokraatia projekti on algatanud neli ministrit: Sven Sester, Liisa Oviir, Arto Aas ja Kristen Michal, eesmärgiga vähendada ettevõtjate halduskoormust. Programmi sisuks on täielik bürokraatia audit ning selle käigus läheb ülevaatamisele enam kui 200 aruannet ja deklaratsiooni, mida ettevõtjad täna riigile esitama peavad.

 

Nullbürokraatia projekti on algatanud neli ministrit: Sven Sester, Liisa Oviir, Arto Aas ja Kristen Michal, eesmärgiga vähendada ettevõtjate halduskoormust. Programmi sisuks on täielik bürokraatia audit ning selle käigus läheb ülevaatamisele enam kui 200 aruannet ja deklaratsiooni, mida ettevõtjad täna riigile esitama peavad.

Projektis osalemiseks:

  • Vaata üle kõik aruanded, ankeedid jms, mida sinu ettevõte esitab ja hinda, kas nende esitamine ja nõudmine on vajalik?
  • Vaata üle, kas nendes aruannetes on andmeid, mida kogutakse topelt või kas seal on andmevälju, mida ei oleks üldse vaja koguda?
  • Tee ettepanekuid riigi haldustoimingute osas, mida saaks ära jätta või korraldada ressurssisäästvamalt?

Palun saatke oma ettepanekud hiljemalt 27. novembriks meiliaadressile: anu.muursepp@financeestonia.eu või hiljemalt 1. detsembriks aadressile nullbyrokraatia@fin.ee

Nullbürokraatia projekti tegevuskava:

  1. Ettevõtjad teevad  detsembriks 2015 oma esindusorganisatsioonide kaudu ettepanekud halduskoormuse vähendamiseks, protseduuride muutmiseks või andmeväljade kaotamiseks/lisamiseks.
  2. Rahandusministeerium kogub ettepanekud kokku ja edastab vastutavatele ministeeriumitele.
  3. Ministeeriumid ja allasutused analüüsivad tehtud ettepanekuid ning annavad hinnangu, kas ettepanek kiidetakse heaks ning võetakse töösse või ei ole seda mingil põhjusel võimalik arvestada. Tähtaeg  veebruar 2016.
  4. Veebruaris 2016 koguneb ministrite ja ettevõtjate esindajate komisjon, kes vaatab läbi ettepanekud, mille rakendatavust ei peeta võimalikuks. Arutelu tulemusel teeb komisjon otsuse, kas ministeeriumi seisukoht on põhjendatud ning olukord jääb nii nagu praegu või tuleb vastutaval ministeeriumil siiski osaliselt või täielikult ettepanekuga arvestada.

Nullbürokraatia projekti ametlikud lisad leiad siit: nelja ministri kirinäidis probleemikirjeldusestaruannete loend ja projekti tutvustavad slaidid.

Head liikmed, teie aktiivsus ja panus selle projekti õnnestumisse on äärmiselt oluline!