FinanceEstonia kohtumine Aivar Sõerdiga

24. märtsil toimus FinanceEstonia kohtumine riigikogu liikme ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ning rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdiga. FinanceEstonia peamise sõnumina jäi kõlama, et senisest enam tuleb pöörata tähelepanu kapitaliturgude arendamisele.

24. märtsil toimus FinanceEstonia kohtumine riigikogu liikme ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ning rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdiga. FinanceEstonia peamise sõnumina jäi kõlama, et senisest enam tuleb pöörata tähelepanu kapitaliturgude arendamisele.

FinanceEstonia andis edasi omapoolse mõtte, et senisest rohkem on vaja Eestis tähelepanu pöörata kapitaliturgude ökosüsteemi arendamisele, et võimaldada rohkem kapitaliallikaid Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning soodustada majanduskasvu.

Kapitalituru seisukohast on käivitav jõud just riigiettevõtete tulek börsile, riigile kuuluvate ettevõtete võlakirjade emiteerimine paralleelselt välisbörsidele ka Tallinna börsil, hüpoteekvõlakirjade (covered bonds), kui eri tüüpi väärtpaberite emiteerimise võimaldamine nii pankadele kui ka tegevuslitsentsiga laenuandjatele.

Lisaks, peaks finantssektoriga tegelevatel ametkondadel olema rohkem ressurssi, et toetada sektori püsimist tervikuna konkurentsivõimelisena. Hetkel jätkub ressurssi selleks, et üle võtta Euroopa Liidu aktid ja tegeleda kehtivate seaduste järelevalvega. Aivar Sõerd lubas kohtumisel kõlama jäänud mõtted viia oma fraktsiooni ning kutsuda FinanceEstonia oluliste finantssektori teemasid puudutavate arutelude juurde riigikogus.