FinanceEstonia kogumispensioni töögruppi asub juhtima Joel Kukemelk

Jaanuarist juhib kõikide suuremate pankade varahaldusi ja pensionifonde koondavat töögruppi LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk.

Jaanuarist juhib kõikide suuremate pankade varahaldusi ja pensionifonde koondavat töögruppi LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk. 

Kukemelk võtab turuülese töörühma juhi teatepulga üle Swedbanki Investeerimisfondide juhilt Kristjan Tamlalt. “Me olime 2019. aasta kevadel Kristjaniga mõlemad FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi asutamise juures. Olukorras, kus Kristjan on pensionifondide valdkonnast liikumas edasi kinnisvara valdkonda, tundus mulle igati loogiline ja orgaaniline siinkohal töögrupi juhi teatepulk üle võtta,” ütles Kukemelk. 

Töögrupi suurim fookus saab Kukemelki sõnul järgmisel aastal olema pensionireformiga tekkinud muudatustel ja pensionikogujate teadlikkuse tõstmine lisandunud võimalustest nii kogumisfaasis kui ka pensionile jäämise faasis koos nende võimaluste kasutamisega kaasnevate vastutuste ja tagajärgedega. “Näiteks on pensionikogujal soovi korral tekkimas võimalus ise oma pensionivara investeerida läbi pensioni investeerimiskonto, kuid see eeldab siis teatud investeerimisalaste teadmiste olemasolu. Samuti võib pensionikogumise ajutiselt peatada ja II samba süsteemist väljuda, kuid see tähendab, et tuleb tasuda 20% tulumaksu – kui ei olda pensionieas – ning uuesti II samba raames kogumist järgmised 10 aastat alustada ei saa. Ilma II sambata on pensionile jäämise hetkel inimesel oodata kuni 30% väiksemat pensioni,” täpsustas Kukemelk. 

Teine suurem väljakutse saab olema Eesti pensionisüsteemi tervikuna lisaraha leidmine, sest Eestis on pensionid väikesed. FinanceEstonia leiab, et suurema vabaduse andmine pensioni kogumisel ei peaks piirduma vaid raha väljavõtmise võimalustega, vaid peaks keskenduma ka raha kogumisvõimaluste laiendamisele. “Eestis pole siiani toimivat tööandjapensionit ning inimestel puudub soovi korral võimalus rohkem kui 2% oma sissetulekust II sambasse tuleviku jaoks investeerida,” rääkis Kukemelk.

Joel Kukemelk on AS LHV Varahalduse hallatavate II samba pensionifondide Roheline ja Indeks ning III samba pensionifondide Roheline Pluss ja Indeks Pluss fondijuht ning kuulub 2014. aastast ka LHV Varahalduse juhatusse. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas nii bakalaureuse kui magistriõppe. Aastast 2016 kuulub ta Eesti Tagatisfondi nõukokku ning tal on CFA sertifikaat.

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupp on loodud selleks, et kaasata kogumispensioniga seotud erinevaid huvigruppe ja aktiivselt kaasa rääkida kogumispensioni süsteemis tehtavate muudatuste mõjude osas ning aidata seada sihti, milliseid muudatusi oleks vaja veel teha ja milliseid peaks kindlasti vältima. Tegemist on ainsa kõigi pankade pensionifondide haldureid koondava töörühmaga.

Möödunud aasta kevadel loodud töögruppi kuuluvad AS LHV Varahaldus, Luminor Pensions Estonia AS, AS SEB Varahaldus ja Swedbanki Investeerimisfondid AS.